Nieuw subsidieprogramma mobiliteitsmanagement

11-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 7098 – Verkeer en Vervoer

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het Subsidieprogramma Innovatief Mobiliteitsmanagement gepubliceerd. Het doel van het programma is het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor reizigers door het ontwikkelen van innovatieve reismogelijkheden. Die moeten de bereikbaarheid vergroten en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Onderzoeksinstellingen en ondernemingen kunnen een aanvraag indienen t/m 01-10-2010. De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro. Het subsidieplafond voor de hele regeling is 1 miljoen euro.
http://www.wbso.biz/ voor ondersteuning bij subsidieaanvragen.

Regeling Effectieve en Efficiënte Vergistingketen: vooraanmelding en tender verwacht

Agentschap NL

Vooruitlopend op en dus onder voorbehoud van definitieve publicatie in de Staatscourant, informeren wij u hierbij over deze nieuwe paragraaf van de subsieregeling energie en innovatie.

Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Wij hebben echter geen aanwijzingen dat er iets gewijzigd zal gaan worden voor publicatie. Het vooraanmeldingformulier komt pas beschikbaar bij publicatie.

De verduurzaming van de energievoorziening is een belangrijk speerpunt van het kabinetsbeleid. Vergroening van aardgas kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het hernieuwbare gas moet daarbij in alle opzichten optimaal benut worden. Veel toepassingsmogelijkheden heeft hernieuwbaar gas met de kwaliteit van aardgas, dat opgenomen kan worden in het gasnet. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor hoog calorisch hernieuwbaar gas als transportbrandstof en ruw biogas, voor bijvoorbeeld directe levering aan de industrie voor de warmtevraag.

De regeling Effectieve en Efficiënte Vergistingketen geeft subsidie aan innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot de volgende resultaten:

 • een substantiële kostenreductie in en verbetering van de rentabiliteit van de vergistingketen, of
 • het wegnemen van technische belemmeringen voor invoeding van hernieuwbaar gas in een gasnet en voor levering aan een vulstation.

Dit met als doel de productie en het gebruik van hernieuwbaar gas, als vervanger van fossiel aardgas, te versnellen. In het kort zijn de belangrijkste karakteristieken van de regeling:

 • Steun voor pilotprojecten en demonstratieprojecten.
 • Indiening bestaat uit twee verplichte stappen:
  – Vooraanmelding (indienen vooraanmeldingsformulier)
  – Definitieve aanmelding (indienen subsidieaanvraag)
 • Budget van de tender bedraagt 7 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro is gereserveerd voor pilotprojecten en 4 miljoen euro voor demonstratieprojecten.
 • De maximale subsidie voor een pilotproject bedraagt 750.000 euro.
 • De maximale subsidie voor een demonstratieproject bedraagt 1 miljoen euro.

Aanvragen

De aanvraagprodure bestaat uit 2 fasen:

 • fase 1. Vooraanmeldingen: de aanvraagperiode loopt t/m 28-04-2010. Wanneer deze aanvraagperiode opent, is nog niet bekend;
 • fase 2. Volledige projectvoorstellen: de aanvraagperiode hiervoor is nog niet bekend.

Uw specialist in biogas en subsidies vindt u op http://www.wbso.biz/ en Linkedin

Openstellingen EZ-subsidies 2010

22-12-2009 – Staatscourant 2009, nr. 19797 – Algemeen

Het ministerie van Economische Zaken heeft voor 41 subsidieregelingen de aanvraagperiodes voor 2010 bekendgemaakt. De belangrijkste hiervan zijn:

 • Borgstelling MKB-kredieten: 01-01-2010 t/m 31-12-2010;
 • Innovatiekredieten: 01-01-2010 t/m 31-12-2010;
 • Innovatieprestatecontracten (IPC): 11-01-2010 t/m 31-12-2010;
 • Internationaal Innoveren (opkomende markten): 01-01-2010 t/m 25-06-2010;
 • InnoWATOR:
  – nationale projecten: 01-03-2010 t/m 28-05-2010;
  – internationale projecten: 08-02-2010 t/m 29-10-2010;
 • Duurzame Warmte voor Bestaande Woningen: 01-01-2010 t/m 31-12-2010.

Subsidieadvies nodig? http://www.wbso.biz/

Publicatie nieuwe verzamelregeling Energie en Innovatie

29-12-2009 – Staatscourant 2009, nr. 20455 – Milieu, natuur en energie

De minister van Economische Zaken heeft een nieuwe verzamelregeling gepubliceerd. Het gaat om de Subsidieregeling Energie en Innovatie. In deze nieuwe regeling zijn de volgende bestaande subsidieregeling opgenomen:

 • EOS Lange Termijn;
 • EOS Korte Termijn;
 • EOS Demo;
 • Duurzame Warmte voor Bestaande Woningen;
 • Duurzame biomassa-import;
 • Verlaging Elektriciteitsaansluiting van Warmtepomphouders;
 • Risico’s dekken voor aardwarmte;
 • Bioraffinage;
 • Voorbereidingsstudies en Demonstratieprojecten Vergassing;
 • Experimenteerregeling Wind op Zee;

Achtergrond

De verzamelde subsidieregelingen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Het bundelen van de subsidieregelingen tot 1 verzamelingregeling hoort bij de ambitie van de minister om het subsidie-instrumentarium van EZ te stroomlijnen.

Subsidiespecialisten die u kunnen helpen bij een aanvraag vindt u op http://www.wbso.biz/

Subsidie voor rijden op waterstof

04-01-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20072 – Milieu, natuur en energie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een onderdeel toegevoegd aan het Subsidieprogramma Proeftuinen Mobiliteit: Rijden op Waterstof. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor het rijden op waterstof door motorvoertuigen. Subsidie is beschikbaar voor:

 • haalbaarheidsprojecten;
 • eerste toepassingsprojecten;
 • ontwikkelingsprojecten;
 • adviesprojecten.

De subsidie voor een haalbaarheidsproject, eerste toepassingsproject of een combinatie hiervan bedraagt maximaal 2 miljoen euro. Voor een adviesproject bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro. De maximale bijdrage voor een ontwikkelingsproject verschilt per grootte van de onderneming. De aanvraagperiode loopt t/m 31-03-2010, 12.00 uur. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt 5 miljoen euro.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz