Regeling Effectieve en Efficiënte Vergistingketen: vooraanmelding en tender verwacht

Agentschap NL

Vooruitlopend op en dus onder voorbehoud van definitieve publicatie in de Staatscourant, informeren wij u hierbij over deze nieuwe paragraaf van de subsieregeling energie en innovatie.

Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Wij hebben echter geen aanwijzingen dat er iets gewijzigd zal gaan worden voor publicatie. Het vooraanmeldingformulier komt pas beschikbaar bij publicatie.

De verduurzaming van de energievoorziening is een belangrijk speerpunt van het kabinetsbeleid. Vergroening van aardgas kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het hernieuwbare gas moet daarbij in alle opzichten optimaal benut worden. Veel toepassingsmogelijkheden heeft hernieuwbaar gas met de kwaliteit van aardgas, dat opgenomen kan worden in het gasnet. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor hoog calorisch hernieuwbaar gas als transportbrandstof en ruw biogas, voor bijvoorbeeld directe levering aan de industrie voor de warmtevraag.

De regeling Effectieve en Efficiënte Vergistingketen geeft subsidie aan innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot de volgende resultaten:

 • een substantiële kostenreductie in en verbetering van de rentabiliteit van de vergistingketen, of
 • het wegnemen van technische belemmeringen voor invoeding van hernieuwbaar gas in een gasnet en voor levering aan een vulstation.

Dit met als doel de productie en het gebruik van hernieuwbaar gas, als vervanger van fossiel aardgas, te versnellen. In het kort zijn de belangrijkste karakteristieken van de regeling:

 • Steun voor pilotprojecten en demonstratieprojecten.
 • Indiening bestaat uit twee verplichte stappen:
  – Vooraanmelding (indienen vooraanmeldingsformulier)
  – Definitieve aanmelding (indienen subsidieaanvraag)
 • Budget van de tender bedraagt 7 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro is gereserveerd voor pilotprojecten en 4 miljoen euro voor demonstratieprojecten.
 • De maximale subsidie voor een pilotproject bedraagt 750.000 euro.
 • De maximale subsidie voor een demonstratieproject bedraagt 1 miljoen euro.

Aanvragen

De aanvraagprodure bestaat uit 2 fasen:

 • fase 1. Vooraanmeldingen: de aanvraagperiode loopt t/m 28-04-2010. Wanneer deze aanvraagperiode opent, is nog niet bekend;
 • fase 2. Volledige projectvoorstellen: de aanvraagperiode hiervoor is nog niet bekend.

Uw specialist in biogas en subsidies vindt u op http://www.wbso.biz/ en Linkedin