Subsidie voor rijden op waterstof

04-01-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20072 – Milieu, natuur en energie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een onderdeel toegevoegd aan het Subsidieprogramma Proeftuinen Mobiliteit: Rijden op Waterstof. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor het rijden op waterstof door motorvoertuigen. Subsidie is beschikbaar voor:

  • haalbaarheidsprojecten;
  • eerste toepassingsprojecten;
  • ontwikkelingsprojecten;
  • adviesprojecten.

De subsidie voor een haalbaarheidsproject, eerste toepassingsproject of een combinatie hiervan bedraagt maximaal 2 miljoen euro. Voor een adviesproject bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro. De maximale bijdrage voor een ontwikkelingsproject verschilt per grootte van de onderneming. De aanvraagperiode loopt t/m 31-03-2010, 12.00 uur. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt 5 miljoen euro.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz