45 Procent meer investeringen in energiebesparing en duurzame energie

duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Bron: AgentschapNL

Bedrijven investeerden in 2011 fors meer in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Samen vroegen ze fiscale aftrek aan voor 1,5 miljard euro aan energie-investeringen, dit is 45 procent meer dan in 2010.

Bijna 640 miljoen euro werd uitgegeven aan het opwekken duurzame energie en 820 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen. Dat staat in het jaarverslag van de Energie- Investeringsaftrek (EIA). Agentschap NL ontving in 2011 bijna 16.000 aanvragen voor een fiscaal voordeel, dit is beduidend meer dan voorgaande jaren.

De Energie-Investeringsaftrek (EIA), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stimuleert technische innovaties en groene groei via fiscale voordelen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedraagt in 2011 in totaal 116 miljoen euro. De meeste sectoren hebben in 2011 meer geïnvesteerd, vooral bedrijven in de sectoren energie, industrie, land- & tuinbouw, handel en dienstverlening. Een uitzondering vormen de bedrijven in de bouw & onroerend goed, zij investeerden minder dan in 2010.

Steeds meer gebouwen en processen energie-efficiënter

De meeste aanvragen zijn binnengekomen voor het realiseren van enerzuinige bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld voor warmtepompen, isolatie, energiezuinige verlichting en ventilatie. Ondernemers investeerden het meest in de processen voor het opwekken van duurzame energie, waarbij vooral de hogere investeringsbedragen opvallen in windenergie, bio-energie en zonne-energie. Zij dragen bij aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie.

Flinke CO2-reductie

De investeringen die in 2011 door de EIA zijn ondersteund, leveren naar verwachting een CO2-reductie op van meer dan 1.000 kiloton per jaar en het verbruik van 530 miljoen m3 aardgas wordt voorkomen.

Over de Energie investerings Aftrek

De EIA valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Financiën. Agentschap NL voert in samenwerking met de Belastingdienst de regeling uit. Met de EIA kunnen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten in energiebesparende technieken en duurzame energie aftrekken van de fiscale winst.

Wilt u gebruik maken van de EIA, neemt u dan contact met ons op.

Subsidieregelingen Demonstratieprojecten Beheer Akkerranden en Demonstratieprojecten Energie: Schoon en zuinig open

21-01-2011 – DR-Loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

In 2011 kunnen (samenwerkingsverbanden van) landbouwondernemingen weer subsidie aanvragen via de regeling Demonstratieprojecten. Er is subsidie beschikbaar voor het in de praktijk uittesten of het demonstreren van vernieuwingen op het gebied van landbouw.

Aanvraag
Er zijn 2 openstellingen in 2011:

  • demonstratieprojecten – beheer van akkerranden: 17-01-2011 t/m 28-02-2011;
  • demonstratieprojecten – energie: schoon en zuinig: 01-04-2011 t/m 30-04-2011.

Dienst Regelingen behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking).

Budget en bijdrage

Het subsidieplafond bedraagt 6 miljoen euro voor ‘beheer van akkerranden’. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Voor sommige kostenposten geldt een maximumbedrag. Het subsidieplafond voor ‘energie: schoon en zuinig’ is nog niet bekend.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682  

Noord-Nederland: NIOF- en HRM+-subsidie ook in 2011

07-01-2011 – SNN – Ondernemen en investeren

MKB-ondernemers in de de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen ook in 2011 subsidie aanvragen via de regeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF). Dat meldt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op zijn website.

NIOF
Via de NIOF kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van innovatie en vernieuwing. Er is subsidie beschikbaar voor onder andere ontwikkelingsprojecten, het in dienst nemen van kennisdragers voor onderzoeksprojecten en deelneming aan buitenlandse beurzen. Voor 2011 is een budget van 12,6 miljoen euro beschikbaar. De regeling blijft in 2011 in eerste instantie in ongewijzigde vorm bestaan. SNN zal begin 2011 bekijken of er nog wijzigingen in de regeling worden doorgevoerd.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het SNN.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Energielijst 2011 bekend

27-12-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Het Agentschap NL heeft de Energielijst 2011 bekendgemaakt. De Energielijst hoort bij de fiscale stimuleringsregeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Alleen bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de EIA. De Energielijst wordt jaarlijks aangepast.

Download Energielijst 2011 (PDF)

Wilt u deze subsidie aanvragen of weten of uw investering op de energielijst staat, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Truck van de Toekomst ook voor aanhangwagens

15-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 19725 – Milieu, natuur en energie
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het Subsidieprogramma Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: Truck van de Toekomst gewijzigd. Het doel van deze regeling is het stimuleren van brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s. Er is subsidie beschikbaar voor hybride vrachtauto’s, alternatieve brandstoffen en systemen voor hulpvermogen aan boord van vrachtauto’s.

Wijzigingen
De eerste wijziging betreft de subsidie voor systemen voor hulpvermogen. Het wordt nu ook mogelijk om subsidie te krijgen als het systeem wordt aangebracht bij de aanhangwagen van de vrachtauto. Daarnaast is de aanvraagperiode verlengd: de uiterste indiendatum is verzet van 11-01-2011 naar 07-02-2011.

De wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 30-09-2010.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682