Financiering

Private equity

Voor investeringsprojecten zet WBSO.biz specialisten in op het gebied van private equity. – Contact

Fiscale voordelen

WBSO.biz werkt met specialisten op het gebied van fiscale financieringsconstructies. Enkele prachtige praktijkvoorbeelden zijn:
fiscale constructies financiering kosten zonnepanelen
fiscale constructies financiering kosten biomassaketels

Waar mogelijk wordt in projecten van WBSO.biz gebruik gemaakt van de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Vamil. Om gebruik te kunnen maken van de EIA, MIA of Vamil moet een ondernemer de aanschaf melden bij RVO. WBSO.biz verzorgt de melding en zorgt tevens voor een correcte beantwoording van eventuele vragen van RVO.

Neemt u contact op voor meer informatie. – Contact

Oprichting gemeentelijk energie fonds

Een revolving fund / gemeentelijk energie fonds kan als een zogenaamde maatschappelijke onderneming worden gepositioneerd. Hierin is ruimte voor alle stakeholders, waardoor lusten en lasten van een project beter in kaart worden gebracht en ook beter kunnen worden verdeeld. – Contact

Fiscaal voordeel

Energie-investeringsaftrek

Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie kunnen van de EIA gebruikmaken. Zij kunnen naast de gebruikelijke afschrijving een extra percentage van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor betalen zij over één of meer jaren minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De EIA is van toepassing op bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen. De energieprestatie-eisen zijn vermeld in de zogenaamde ‘Energielijst’. Een voorbeeld van een dergelijk bedrijfsmiddel is een biomassaketel.

Milieu-investeringsaftrek

Een soortgelijke lijst is gemaakt voor de Milieu Investeringsaftrek. Bedrijfsmiddelen op de ‘Milieulijst’ kunnen ook naast de gebruikelijke afschrijving een extra aftrekpercentage toegewezen krijgen. De MIA maakt van dezelfde ‘Milieulijst’ gebruik als de Vamil.

Vamil

De Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven.
Lees verder