Samenvatting

Als eerste in Nederland bouwde Kloosterman in Nieuweroord (Dr) een biogasinstallatie waar alleen maïs in wordt omgezet in energie. Daarna heeft het bedrijf samen met Kuilman Bouw en Norit Haffmans gewerkt aan de ontwikkeling van een opwerkingsinstallatie voor Groen Gas. Bijzonder daarbij is dat er ook zeer zuivere CO2 vrijkomt, wat kan worden ingezet in verschillende bedrijfsprocessen.

Projectgegevens

Subsidieregeling:
NIOF

Projectpartners:
– Landbouwbedrijf Kloosterman
– Kuilman Bouw
– Norit Haffmans

Projectperiode:
2008-2010

Groen gas en zuivere CO2

De toegenomen aandacht voor de CO2-footprint van productieprocessen maakt de reductie van energieverbruik en -verspilling belangrijker dan ooit tevoren. Norit Haffmans streeft continu naar de ontwikkeling van oplossingen waarmee klanten hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid kunnen behalen. Een recente innovatieve oplossing van Norit Haffmans biedt biogas producerende bedrijven een manier om dit bijproduct te gebruiken ter vervanging van fossiele brandstoffen. In het buitengebied van het dorp Nieuweroord in de gemeente Midden-Drenthe is de ontwikkeling beproefd op het terrein van biogasproducent Kloosterman.

Haffmans

Groen gas EN food-grade CO2

Het systeem van Norit Haffmans bestaat uit een membraanscheidingsinstallatie en een CO2-terugwininstallatie. De membraaninstallatie scheidt het biogas in methaan en CO2. Het permeaat, het gas dat door de membranen gaat, bestaat voor meer dan 90 procent uit CO2 en wordt opgewaardeerd naar food-grade CO2 in de daarop volgende CO2-terugwininstallatie. Na de zuivering van het CO2 wordt het residu van het methaan tijdens het condenseren gescheiden en teruggeleid naar de membraaninstallatie. Dit proces gaat door totdat 100 procent van het methaan is teruggewonnen en uiteindelijk aardgas wordt. Met andere woorden, 1 Nm3 biogas, dat is samengesteld uit 55 procent methaan en 43 procent CO2 kan worden omgezet in 0,65 Nm3 aardgas en 0,6 kg food-grade CO2.

CO2 te gebruiken in de glastuinbouw!

Omdat de meeste biogasproductie-installaties continu in bedrijf zijn, kan een terugwinpercentage van bijna 100 procent worden bereikt! Als het CO2 ter plekke kan worden gebruikt, zoals voor CO2-injectie in kassen, pH-correctie van afvalwater in waterleidingbedrijven of voor het carboniseren van bier in brouwerijen, is dit een extra kosten-besparing. Indien haalbaar kan het food-grade CO2 worden verkocht aan bedrijven die CO2 gebruiken, wat een nieuwe bron van inkomsten genereert.

90% minder koelenergie mogelijk

Vader en zoon Kloosterman

Vader en zoon Kloosterman

Als het CO2 niet kan worden gebruikt of de verkoop niet winstgevend is, kan Norit Haffmans ook een LiquiVap warmte-terugwininstallatie aanbieden. Dit is een heel interessante oplossing voor energieterugwinning. Met dit systeem kan de koelenergie die is opgeslagen in het vloeibare CO2 worden hergebruikt voor het comprimeren van het CO2-gas dat vloeibaar moet worden gemaakt. Door ‘recycling’ van deze koelenergie kan wel tot 90 procent van de vereiste koelenergie worden teruggewonnen. Momenteel heeft Norit Haffmans met succes haar eerste installatie voor biogasopwaardering getest. Deze is geplaatst bij Kloosterman. Hier wordt groen gas en vloeibaar CO2 geproduceerd uit biogas. De tests hebben bewezen dat de geproduceerde hoeveelheid overeenkomt met de berekeningen die zijn gedaan tijdens het haalbaarheidsonderzoek. Het energieverbruik is zelfs beter dan de berekende waarden, wat deze installaties heel aantrekkelijk maakt.

Duurzaam succes

Vergeleken met andere principes is het grootste verschil dat het methaan volledig wordt teruggewonnen door de CO2-terugwininstallatie. Daarnaast is het vloeibaar gemaakte CO2 van foodgrade kwaliteit en kan het worden gebruikt door de installatie of worden verkocht aan andere bedrijven. Voor agrarische vergistingsinstallaties en bedrijven met een afvalwaterzuiveringsinstallatie op locatie zoals brouwerijen of papierproductiebedrijven, is de oplossing van Norit Haffmans uitstekend geschikt voor recycling van biomassa in groen gas en CO2. Het groene gas kan worden gebruikt in hun bestaande gasinstallaties, wat aardgaskosten bespaart, en het CO2 kan als bijkomend voordeel worden verkocht.