Publicatie nieuwe verzamelregeling Energie en Innovatie

29-12-2009 – Staatscourant 2009, nr. 20455 – Milieu, natuur en energie

De minister van Economische Zaken heeft een nieuwe verzamelregeling gepubliceerd. Het gaat om de Subsidieregeling Energie en Innovatie. In deze nieuwe regeling zijn de volgende bestaande subsidieregeling opgenomen:

  • EOS Lange Termijn;
  • EOS Korte Termijn;
  • EOS Demo;
  • Duurzame Warmte voor Bestaande Woningen;
  • Duurzame biomassa-import;
  • Verlaging Elektriciteitsaansluiting van Warmtepomphouders;
  • Risico’s dekken voor aardwarmte;
  • Bioraffinage;
  • Voorbereidingsstudies en Demonstratieprojecten Vergassing;
  • Experimenteerregeling Wind op Zee;

Achtergrond

De verzamelde subsidieregelingen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Het bundelen van de subsidieregelingen tot 1 verzamelingregeling hoort bij de ambitie van de minister om het subsidie-instrumentarium van EZ te stroomlijnen.

Subsidiespecialisten die u kunnen helpen bij een aanvraag vindt u op http://www.wbso.biz/