SUBSIDIE ADVIES

NO CURE NO PAY

Een project opstarten? Bel ons eerst!

WBSO.biz HELPT

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. Naast regionale en landelijke projecten betreft het ook internationale projecten. Wij helpen u graag verder en hebben ervaring op o.a. de volgende onderwerpen:

 

 

 • / Duurzame Energie & Groene Grondstoffen
 • / Internationaal Ondernemen
 • / Milieu, Technologie & Innovatie
 • / Fiscaliteiten
 • / Plattelandsontwikkeling & Groene Ruimte
 • / Glastuinbouw
 • / Akkerbouw
 • / Veehouderij
 • / Agrarische- en voedingsindustrie

 

UW SUBSIDIEADVISEUR ...

... EN MEER DAN DAT

PROJECT VOORBEELDEN

... Zien is geloven ...

WBSO.biz

Biobased

Business development voor bioplastics, biogas, biobrandstoffen, algenproductie, biologisch afbreekbare smeermiddelen, bioraffinage.

Kunststoffen

Ontwikkeling van een productieproces voor bioplastics (PHB en PLA), recycling van reststromen met daarin plastics, metalen en papier.

Solar

Ontwikkeling van zonneparken en daksystemen (ook internationaal), opzetten van energiecoöperaties, projectfinanciering.
duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Metalektro

Ontwikkeling van opslagsystemen, procesautomatisering, waterturbines, pomp- en compressortechnologie.

WERKWIJZE

... Ook op basis van No Cure No Pay

Bij de subsidieaanvraag horen de volgende werkzaamheden:
 

 • / Opstellen van projectplannen
 • / Verzorgen van de subsidie aanvraag
 • / Overleg voeren met de subsidieverstrekker
 • / Begeleiden van de projectadministratie tijdens de uitvoering
 • / Verzorgen van de tussentijdse rapportage aan de subsidieverstrekker
 • / Zorgdragen voor de subsidievaststelling door de subsidieverstrekker
 • / Projectadministratie

 

Onze subsidieadviseurs onderscheiden zich door na een succesvolle subsidieaanvraag (op basis van “NO CURE, NO PAY”) betrokken te blijven bij de projectadministratie tot de definitieve subsidievaststelling aan het eind van een project. Experts bewaken de voortgang van uw project. Uiteraard altijd in goed overleg.

SUBSIDIE REGELINGEN

Een inventarisatie is vaak de moeite waard ...

Soorten Subsidie

Subsidieverlening is mogelijk in diverse vormen: als directe financiële bijdrage in een project, maar ook in de vorm van afdrachtsvermindering, krediet onder gunstige voorwaarden of participatie. Veelal dekken subsidieregelingen bepaalde, in de regeling nader gespecificeerde kosten.

Fiscale regelingen zoals de EIA, MIA en Vamil zijn zeer belangrijke regelingen voor investeerders in duurzame technologieën. Deze regelingen maken belangrijke financieringsconstructies mogelijk.

Andere regelingen stimuleren juist R&D. De WBSO subsidie is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) compenseert.

Meer info

Verschillende Voorwaarden

Subsidies kunnen open staan voor zowel het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, particulieren en overheden.

Overigens betekent het verkrijgen van een subsidieaanspraak ook dat de aanvrager daadwerkelijk een prestatie moet leveren. Doet zij dat niet of onvoldoende, dan bestaat het risico dat bij de subsidievaststelling geen of niet het hele toegezegde subsidiebedrag wordt uitbetaald.

Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat subsidies in bijna alle gevallen aanvullend zijn op financiering door de aanvrager(s).

Meer info

Subsidieverstrekkers

Globaal bestaan de volgende subsidie verlenende instanties:

 • Europese Unie
 • Nationale overheid
 • Provincies

WBSO.biz helpt u bij het inventariseren en aanvragen van de beschikbare subsidies. Neemt u contact met ons op over de mogelijkheden.

 

Meer info

WBSO SUBSIDIE

Onderzoek en Ontwikkeling wordt flink ondersteund.

De WBSO subsidie is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development (R&D), compenseert. Het is één van de grootste subsidieregelingen in Nederland. De WBSO subsidie kent drie faciliteiten, te weten:

 

 • Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.
 • Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers.
 • Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.

 

WBSO.biz verzorgt de WBSO subsidie desgewenst op No Cure No Pay basis of op uurbasis.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

"Een goed doortimmerd advies op basis van kennis, ervaring en vakkundig inzicht."

~ Bertus Buizer

CONNECT WITH US

... op social media