Sallandse ondernemers werken samen aan de verwerking van natuurgras tot biogas. Proeven worden gedaan met verschillende grondstoffen gedurende enkele jaren.

Projectgegevens

Subsidieregeling:
– Provincie Overijssel

Projecttitel:
Van gras tot gas

Aanvragers:
– Het Lierderbroek BV
– Jansen Wijhe loonbedrijf en grondwerken
Holland Biomass 4 Energy Solutions
– Staatsbosbeheer
– Bioliquid

Periode:
2010-2012

Van gras tot gas

Het Lierderbroek BV wil meer rendement halen uit het onderhoud van natuurgebieden en willen weten of natuurgras geschikt kan worden gemaakt om als grondstof voor biogasopwekking te dienen. Hierbij wordt het bedrijf bijgestaan door andere belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer. Zij zien allen het belang om van reststromen uit natuurbeheer een waardevol product te maken. Er is daarom een samenwerking gezocht met de bedrijven Jansen Wijhe, Holland Biomass 4 Energy Solutions en Bioliquid. Samen werken de partijen aan een prototype van een installatie die rendabele vergisting van natuurgras mogelijk maakt. Het prototype wordt getest op verschillende kwaliteiten biomassa uit natuurgebieden. Uiteindelijk zal een definitieve opstelling worden ontworpen welke als product in de markt gezet kan worden. Het product zal door de partners Bioliquid, Jansen Wijhe en Holland Biomass 4 Energy Solutions in de markt gezet worden. De installatie zal vergeleken worden met andere beschikbare technieken.