KP7-oproepen energie-onderzoek eerder open

09-07-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

De eerder aangekondigde KP7-oproepen voor het thema Energy gaan iets eerder open dan verwacht. Agentschap NL verwacht dat de oproepen op 20-07-2010 opengaan in plaats van 30-07-2010.

Budget en aanvraag
Het budget voor de 8 oproepen samen bedraagt naar verwachting 260 miljoen euro. De sluitingsdatums zijn (onder voorbehoud):

 • RTD – Research, Technical Development and Demonstration: 16-11-2010 (1e stap);
 • Energy International Research Staff Exchange Scheme: 16-11-2010;
 • Gezamenlijke oproep NMP (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies): 25-11-2010;
 • EU-Japan oproep: 25-11-2010;
 • Energy-efficient Buildings: 02-12-2010;
 • Gezamenlijke oproep Oceans (4 thema’s): 18-01-2011;
 • ERANET RTD: 22-02-2011;
 • Demonstration: 07-04-2011.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T 06 275 91 682

KP7-oproep uitvoeringsplan 2010 Brandstofcellen en Waterstof

18-06-2010 – Publicatieblad van de Europese Unie 2010, C158 – Onderzoek en ontwikkeling

De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het Zevende Kaderprogramma (KP7) ‘Samenwerking’. Het betreft een oproep voor het uitvoeringsplan Brandstofcellen en Waterstof. Er is subsidie beschikbaar voor de volgende onderwerpen:

 • transport en bijtank-infrastructuur;
 • waterstofproductie en –distributie;
 • stationary power generation en warmtekrachtkoppeling (CHP);
 • early markets;
 • cross-cutting issues.

Brandstofcellen en Waterstof

De gemeenschappelijke onderneming (Joint Undertaking) Brandstofcellen en Waterstof is een van de JTI’s (Joint Technology Initiative) onder KP7. Een JTI is een samenwerkingsvorm van publieke en private partijen, die over de landsgrenzen heen een onderzoeksprogramma uitvoeren. Hierin werken industrie, nationale overheden en de EU samen.

 

Deadline en budget
De aanvraagperiode loopt t/m 13-10-2010. Voor de oproep is een budget beschikbaar van 89,1 miljoen euro.

 

Meer informatie is te vinden op de site van Cordis onder de oproepcode FCH-JU-2010-1.

 

U kunt ook bellen met Adbrevio Consult:
Rob Korten – T 06 275 91 682

KP7: vooraankondiging oproepen 2011 energie-onderzoek

21-05-2010 – Europese Commissie – Onderzoek en ontwikkeling

 

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat er op 30-07-2010 een aantal KP7-oproepen gepubliceerd worden op het gebied van energie-onderzoek. De verwachte oproepen zijn:

 
 • FP7-ENERGY-2011-1: algemene oproep voor langetermijn onderzoek; 
 • FP7-ENERGY-2011-2: algemene oproep voor kortetermijn onderzoek en demonstratie;
 • FP7-ENERGY-2011-JAPAN: gecoördineerde oproep met Japan voor fotovoltaïsch onderzoek;
 • FP7-OCEAN-2011: oproep voor oceaanonderzoek, gezamenlijke oproep met:
  • thema 2: voedsel, landbouw & visserij en biotechnologie;
  • thema 6: milieu;
  • thema 7: transport;
 • FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE: oproep voor internationale uitwisseling van onderzoekspersoneel op het gebied van energie-onderzoek (USA en Japan);
 • FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB: cross-thematische oproep voor energie-efficiënte gebouwen in het kader van het Europees Economisch Herstelplan;
 • FP7-NMP-ENERGY-2011: gezamenlijke oproep met thema 4: NMP (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies) over innovatieve fotovoltaïsche processen;
 • FP7-ERANET-2011-RTD: gezamenlijke oproep van ERA-NET met andere KP7-thema’s.
Daarnaast verwacht de commissie op 15-06-2010 de 3e oproep voor het uitvoeringsplan Brandstofcellen en Waterstof (FCH JU).

 
Informatiedag

Op 08-07-2010 organiseert de Europese Commissie een informatiedag in Brussel over deze oproepen. Aanmelden kan t/m 28-06-2010 via de site van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/research/conferences/2010/energy_infoday/infoday_energy_en.htm .

 

 

Meer informatie: http://www.wbso.biz/
 

Kleine correcties energiesubsidies

18-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 7544 – Milieu, natuur en energie

Sinds inwerkingtreding op 01-01-2010 van de nieuwe verzamelregeling Energie en Innovatie zijn een aantal omissies in de officiële wettekst aan het licht gekomen. Om de geconstateerde ommissies te corrigeren heeft het ministerie van Economische Zaken op 18-05-2010 een aantal wijzigingen gepubliceerd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

EOS LT en EOS NEO

Bij publicatie van de nieuwe verzamelregeling is per vergissing een verschil ontstaan tussen de steunintensiteit voor EOS Lange Termijn-projecten en EOS Nieuw Energie Onderzoek-projecten. Het gaat hier om het maximale percentage van een projectbudget dat voor subsidie in aanmerking komt. Dit verschil is nu rechtgetrokken. Daarnaast werd in de wettekst van de verzamelregeling geen maximum subsidiebedrag genoemd voor EOS NEO-projecten. Het maximum subsidiebedrag is nu vastgesteld op 100.000 euro.

Duurzame Warmte in Bestaande Woningen

Onderdeel van de verzamelregeling is de subsidieregeling Duurzame Warmte in Bestaande Woningen. Deze regeling is als volgt gewijzigd:

 • de maximale subsidie voor lucht/waterwarmtepompen is gewijzigd van 500 euro per kWth naar 2.000 per warmtepomp; voor de meeste typen warmtepompen betekent dit een flinke verhoging van het subsidiebedrag;
 • er is een maximum gesteld van 12,0 GJ per woning in de berekeningsmethode voor de opbrengst voor grote zonneboilers.

Meer informatie over subsidie voor duurzame energie: www.wbso.biz

Ondersteunend programma voor Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal

12-05-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Er komt een nieuw programma dat actief moet bijdragen aan de verwerving en verspreiding van kennis op het gebied van duurzaamheid van biomassa. Dit programma is bedoeld als ondersteunend programma voor het Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal. Het Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal wordt niet meer opengesteld voor aanvragen. Het is nog niet bekend of het nieuwe programma een subsidieprogramma of een opdrachtenprogramma wordt.

Andere financieringskansen

Voor kleinschalige projecten op het gebied van hernieuwbare energie gaan binnenkort de regelingen Duurzame Biomassa Import en Daey Ouwens Fonds open. De aanvraagperiode voor Duurzame Biomassa Import loopt t/m 05-08-2010. De aanvraagperiode voor het Daey Ouwens Fonds is nog niet bekend.

Hulp nodig bij een subsidieaanvraag? http://www.wbso.biz/