KP7-oproep uitvoeringsplan 2010 Brandstofcellen en Waterstof

18-06-2010 – Publicatieblad van de Europese Unie 2010, C158 – Onderzoek en ontwikkeling

De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het Zevende Kaderprogramma (KP7) ‘Samenwerking’. Het betreft een oproep voor het uitvoeringsplan Brandstofcellen en Waterstof. Er is subsidie beschikbaar voor de volgende onderwerpen:

  • transport en bijtank-infrastructuur;
  • waterstofproductie en –distributie;
  • stationary power generation en warmtekrachtkoppeling (CHP);
  • early markets;
  • cross-cutting issues.

Brandstofcellen en Waterstof

De gemeenschappelijke onderneming (Joint Undertaking) Brandstofcellen en Waterstof is een van de JTI’s (Joint Technology Initiative) onder KP7. Een JTI is een samenwerkingsvorm van publieke en private partijen, die over de landsgrenzen heen een onderzoeksprogramma uitvoeren. Hierin werken industrie, nationale overheden en de EU samen.

 

Deadline en budget
De aanvraagperiode loopt t/m 13-10-2010. Voor de oproep is een budget beschikbaar van 89,1 miljoen euro.

 

Meer informatie is te vinden op de site van Cordis onder de oproepcode FCH-JU-2010-1.

 

U kunt ook bellen met Adbrevio Consult:
Rob Korten – T 06 275 91 682