Kleine correcties energiesubsidies

18-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 7544 – Milieu, natuur en energie

Sinds inwerkingtreding op 01-01-2010 van de nieuwe verzamelregeling Energie en Innovatie zijn een aantal omissies in de officiële wettekst aan het licht gekomen. Om de geconstateerde ommissies te corrigeren heeft het ministerie van Economische Zaken op 18-05-2010 een aantal wijzigingen gepubliceerd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

EOS LT en EOS NEO

Bij publicatie van de nieuwe verzamelregeling is per vergissing een verschil ontstaan tussen de steunintensiteit voor EOS Lange Termijn-projecten en EOS Nieuw Energie Onderzoek-projecten. Het gaat hier om het maximale percentage van een projectbudget dat voor subsidie in aanmerking komt. Dit verschil is nu rechtgetrokken. Daarnaast werd in de wettekst van de verzamelregeling geen maximum subsidiebedrag genoemd voor EOS NEO-projecten. Het maximum subsidiebedrag is nu vastgesteld op 100.000 euro.

Duurzame Warmte in Bestaande Woningen

Onderdeel van de verzamelregeling is de subsidieregeling Duurzame Warmte in Bestaande Woningen. Deze regeling is als volgt gewijzigd:

  • de maximale subsidie voor lucht/waterwarmtepompen is gewijzigd van 500 euro per kWth naar 2.000 per warmtepomp; voor de meeste typen warmtepompen betekent dit een flinke verhoging van het subsidiebedrag;
  • er is een maximum gesteld van 12,0 GJ per woning in de berekeningsmethode voor de opbrengst voor grote zonneboilers.

Meer informatie over subsidie voor duurzame energie: www.wbso.biz