Truck van de Toekomst ook voor aanhangwagens

15-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 19725 – Milieu, natuur en energie
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het Subsidieprogramma Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: Truck van de Toekomst gewijzigd. Het doel van deze regeling is het stimuleren van brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s. Er is subsidie beschikbaar voor hybride vrachtauto’s, alternatieve brandstoffen en systemen voor hulpvermogen aan boord van vrachtauto’s.

Wijzigingen
De eerste wijziging betreft de subsidie voor systemen voor hulpvermogen. Het wordt nu ook mogelijk om subsidie te krijgen als het systeem wordt aangebracht bij de aanhangwagen van de vrachtauto. Daarnaast is de aanvraagperiode verlengd: de uiterste indiendatum is verzet van 11-01-2011 naar 07-02-2011.

De wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 30-09-2010.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682