Subsidieregelingen Demonstratieprojecten Beheer Akkerranden en Demonstratieprojecten Energie: Schoon en zuinig open

21-01-2011 – DR-Loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

In 2011 kunnen (samenwerkingsverbanden van) landbouwondernemingen weer subsidie aanvragen via de regeling Demonstratieprojecten. Er is subsidie beschikbaar voor het in de praktijk uittesten of het demonstreren van vernieuwingen op het gebied van landbouw.

Aanvraag
Er zijn 2 openstellingen in 2011:

  • demonstratieprojecten – beheer van akkerranden: 17-01-2011 t/m 28-02-2011;
  • demonstratieprojecten – energie: schoon en zuinig: 01-04-2011 t/m 30-04-2011.

Dienst Regelingen behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking).

Budget en bijdrage

Het subsidieplafond bedraagt 6 miljoen euro voor ‘beheer van akkerranden’. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Voor sommige kostenposten geldt een maximumbedrag. Het subsidieplafond voor ‘energie: schoon en zuinig’ is nog niet bekend.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682