Kunstmest uit urine

Voor de pilot van haar gescheiden sanitatieproject heeft GMB uit Zutphen een beroep gedaan op de WBSO-regeling. Het bedrijf ontwikkelde een uniek procedé waarmee zij struviet en ammoniumsulfaat, grondstoffen van kunstmest, kan terugwinnen uit menselijke urine.

Martin Wilschut is hoofd business development bij GMB en nauw betrokken bij de totstandkoming en bedrijfsmatige uitvoering van het project. “Fosfaten worden steeds schaarser”, vertelt hij. “Daarom is het zo van belang om reststromen te benutten. Met het sanitatieproject – dat inmiddels de naam Saniphos draagt – kunnen we uit 1000 liter onverdunde urine 3 kilogram struviet terugwinnen. Struviet is een natuurlijke meststof en bestaat onder ander uit stikstof, fosfaten en magnesium. Daar maken we korrels van, die direct te benutten zijn als kunstmest.”

WBSO

In 2008 is GMB gestart met een stevige testfase waarvoor zij een miljoen liter onverdunde urine ontving van Moeders voor Moeders. Financiële ondersteuning voor de pilot vroeg het Zutphense bedrijf aan via de WBSO-regeling. “Een regeling waar we al mee bekend waren door verschillende slibverwerkingsprojecten”, vertelt Wilschut. “Een van de grootste voordelen van de WBSO, naast de financiële ondersteuning, is dat het je als bedrijf dwingt tot nadenken, je focus te bepalen en het doel niet uit het oog te verliezen. Dat resulteert in structuur, dossiervorming en registratie van de werkzaamheden, waardoor ook op managementniveau inzicht ontstaat in de vorderingen en bezigheden.”

Projectadministratie

Daarnaast is de WBSO volgens Wilschut een prettig instrument. “Vooral de projectadministratie ervaren wij als een vooruitgang. Het zorgt ervoor dat je zaken niet uit het oog verliest en de ontwikkelingen nog helder op het netvlies staan. Daarnaast willen we op termijn ook zeker gebruik maken van de fiscale mogelijkheden van de Innovatiebox. Dat is nu nog niet aan de orde en wellicht ook komend jaar niet. We hebben namelijk ruim 3.000 kuub onverdunde urine per jaar nodig om break-even te draaien. Ons aandachtspunt op dit moment is partijen zoeken waarmee we structureel kunnen samenwerken voor de afvoer en herverwerking van urine. Daartoe benaderen we grote evenementenorganisaties, maar ook projecten voor woningbouw om hen te wijzen op de mogelijkheden van gescheiden sanitatie. Voor Moeders voor Moeders verwerken we al de gehele urinestroom.”

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is de WBSO subsidie? Combineer de WBSO aanvraag met de RDA subsidie! Slechts 5% Vennootschapsbelasting met de innovatiebox
Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten kunt de WBSO aanvragen. Voor andere kosten en uitgaven van R&D-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.

 

2e kamer stemt in met wijzigingen WBSO/RDA voor 2013

WBSO.biz

De Tweede Kamer heeft op 21 november ingestemd met het Belastingplan 2013. Alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd gaan door, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing (indexering) van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

De WBSO/RDA wordt op de volgende punten gewijzigd:

 • De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 200.000
 • Het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 42% naar 38%
 • Het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 60% naar 50%
 • Het percentage van de 2e schijf blijft 14%
 • Het plafond blijft € 14 miljoen
 • Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op € 1 in plaats van de huidige afronding op € 5 naar boven
 • Ondernemers die een S&O-verklaring over 2013 ontvangen, moeten verplicht een mededeling doen van de gerealiseerde uren

Voor de S&O-verklaringen over 2012 geldt een overgangsregime:

 • Ondernemers die een RDA-beschikking hebben ontvangen, moeten een mededeling van de gerealiseerde uren doen
 • Ondernemers die een RDA-kosten/uitgaven beschikking hebben gehad moeten een mededeling van de gerealiseerde kosten en uitgaven doen
 • Ondernemers die alleen een S&O-verklaring (WBSO) over (een deel van) 2012 hebben ontvangen, moeten een mededeling van het aantal gerealiseerde uren doen als zij minder dan 90% van de uren uit de verklaring hebben gerealiseerd

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is WBSO?

Combineer WBSO en RDA!

Slechts 5% Vpb met de innovatiebox

Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten is er de WBSO. Voor andere kosten en uitgaven van S&O-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.

 

 

Dien uiterlijk 30 november 2012 uw WBSO- en RDA-aanvraag in!

WBSO.biz

Sinds 30 oktober staan vrijwel alle WBSO/RDA aanvragen die via het aanvraagprogramma en Senterloket zijn gedaan ook klaar op eLoket.  Hierdoor is de overstap naar eLoket eenvoudig, want u kunt ook daar uw reeds ingediende aanvragen dus inzien en kopieren naar de nieuwe aanvraag voor 2013.

Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) inhoudingsplichtigen

S&O-inhoudingsplichtigen moeten een aanvraag vooraf, en uiterlijk één volledige kalendermaand voordat de periode waarop de aanvraag betrekking heeft begint, indienen. U kunt dus uiterlijk 30 november 2012 een aanvraag indienen voor een periode die start in januari 2013.

S&O-belastingplichtigen

Voor zelfstandigen geldt de uiterste indieningstermijn van 30 november 2012 niet. Een aanvraag die een zelfstandige indient in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 heeft betrekking op het volgende kalenderjaar 2013.

Bron: AgentschapNL

Niet op tijd voor 30 november? geen probleem!

U moet minstens 1 kalendermaand voor het begin van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft de aanvraag indienen bij Agentschap NL. Als u in december uw aanvraag indient, begint uw subsidieperiode dus op 1 februari 2013. U kunt maximaal 3 keer per jaar een WBSO-aanvraag indienen. Een aanvraagperiode is minimaal 3 en maximaal 6 kalendermaanden. Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.

Wijzigingen in de WBSO voor 2013

WBSO.biz

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Hierin zijn voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) een aantal wijzigingen aangekondigd. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten.

Deze wijzigingen gelden voor de WBSO-aanvragen voor het jaar 2013:

 • De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van 110.000 naar 200.000 euro.
 • Om dat te financieren gaat:
  – het percentage van de 1e schijf van 42% naar 38%
  – het percentage van de 1e schijf voor starters van 60% naar 50%
 • Verder blijft:
  – het percentage van de 2e schijf 14%
  – het forfaitair uurloon € 29
  – het plafond 14 miljoen euro
 • De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd.

Daarnaast wijzigt voor de WBSO het volgende:

 • Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op 1 euro. Nu is dat nog 5 euro. Achtergrond hiervan is de financiering van de verlenging van de eerste schijf en het in evenwicht brengen van het gebruik van de WBSO met het beschikbare budget.
 • Om dezelfde redenen komt de grens van 90% voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren te vervallen. Er moet dus altijd een mededeling worden gedaan.

Door deze laatste wijziging komt de WBSO in lijn met de RDA, waar ook een verplichte mededeling geldt.

De wijzigingen komen voort uit de dit voorjaar afgeronde evaluatie van de WBSO. Uit deze evaluatie blijkt dat het MKB door het verhogen van de bovengrens van de eerste schijf meer gestimuleerd wordt om te innoveren en door te groeien. Hogere percentages hadden een beperkter effect.

WBSO en RDA subsidie snel aanvragen!

WBSO.biz

Voor de succesvolle subsidie WBSO is in 2012 nog de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. De WBSO ondersteunt bedrijven die technisch nieuwe producten, processen of programmatuur ontwikkelen.

Soepel begrip ‘innovatie’ vergroot uw subsidiekansen

Veel bedrijven vermoeden dat innovatie alleen voor grote bedrijven haalbaar is. Juist om dat te voorkomen is het begrip innovatie genuanceerd voor het midden- en kleinbedrijf. Zodra uw ontwikkeling op het gebied van ICT, software of techniek nieuw is voor uw bedrijf, komt uw bedrijf al in aanmerking voor de WBSO. Dat de functionaliteit wellicht al bestaat in de markt heeft op uw kansen geen invloed.

WBSO – deadline 31 augustus 2012

De regeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, ofwel WBSO, is bedoeld om innovatie in het bedrijfsleven te bevorderen. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten toe te kennen in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.

Vanwege de regelgeving is het tot 31 augustus 2012 mogelijk een aanvraag in te dienen voor de maanden oktober t/m december 2012. De eerstvolgende mogelijkheid daarna is 30 november, wanneer u kunt indienen voor de periode vanaf 1 januari 2013.
Een aanvraagtraject kan op korte termijn geheel vrijblijvend worden opgestart door middel van een pro-forma aanvraag, zodat er voldoende tijd overblijft voor een onderbouwing.

Subsidie is 42% van de loonkosten tot €110.000 (60% voor starters). Daarboven is het percentage 14%. De financiële voordelen zijn dus groot!

Ook zzp’ers komen in aanmerking voor de WBSO. Neem voor meer informatie over de regeling contact op met de specialisten van www.wbso.biz.

RDA en Innovatiebox

Een toegekende WBSO-aanvraag geeft naast een direct voordeel op de loonkosten de mogelijkheid de RDA en Innovatiebox aan te vragen. Met de RDA zijn sinds dit jaar naast loonkosten overige kosten en uitgaven voor innovatie als fiscaal voordeel aan te merken. Denk hierbij aan de materialen en apparatuur die nodig zijn voor de bouw van een prototype. De innovatiebox heeft betrekking op de winst uit innovatie. U betaalt onder voorwaarden (waar het hebben verkregen van de WBSO er één van kan zijn) slechts 5% vennootschapsbelasting voor de winst die voortvloeit uit de innovatie.

Het voordeel van de RDA en Innovatiebox is te verrekenen via de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Bron: www.businesscompleet.nl

Subsidie voor innovaties

De Nederlandse overheid stimuleert het produceren van innovatieve producten o.a. via de WBSO-subsidie, RDA-subsidie en Innovatiebox. Veel ondernemers maken gebruik van deze regelingen die zorgen voor een stukje ondersteuning bij het aangaan van ontwikkelingskosten.
Voor meer informatie over de WBSO, RDA en Innovatiebox neemt u contact op met www.wbso.biz op, via Tel 0570-763764 of info@wbso.biz. Zij kunnen ook meer zeggen over andere subsidiemogelijkheden.