2e kamer stemt in met wijzigingen WBSO/RDA voor 2013

WBSO.biz

De Tweede Kamer heeft op 21 november ingestemd met het Belastingplan 2013. Alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd gaan door, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing (indexering) van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

De WBSO/RDA wordt op de volgende punten gewijzigd:

  • De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 200.000
  • Het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 42% naar 38%
  • Het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 60% naar 50%
  • Het percentage van de 2e schijf blijft 14%
  • Het plafond blijft € 14 miljoen
  • Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op € 1 in plaats van de huidige afronding op € 5 naar boven
  • Ondernemers die een S&O-verklaring over 2013 ontvangen, moeten verplicht een mededeling doen van de gerealiseerde uren

Voor de S&O-verklaringen over 2012 geldt een overgangsregime:

  • Ondernemers die een RDA-beschikking hebben ontvangen, moeten een mededeling van de gerealiseerde uren doen
  • Ondernemers die een RDA-kosten/uitgaven beschikking hebben gehad moeten een mededeling van de gerealiseerde kosten en uitgaven doen
  • Ondernemers die alleen een S&O-verklaring (WBSO) over (een deel van) 2012 hebben ontvangen, moeten een mededeling van het aantal gerealiseerde uren doen als zij minder dan 90% van de uren uit de verklaring hebben gerealiseerd

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is WBSO?

Combineer WBSO en RDA!

Slechts 5% Vpb met de innovatiebox

Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten is er de WBSO. Voor andere kosten en uitgaven van S&O-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.