WBSO en RDA subsidie snel aanvragen!

WBSO.biz

Voor de succesvolle subsidie WBSO is in 2012 nog de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. De WBSO ondersteunt bedrijven die technisch nieuwe producten, processen of programmatuur ontwikkelen.

Soepel begrip ‘innovatie’ vergroot uw subsidiekansen

Veel bedrijven vermoeden dat innovatie alleen voor grote bedrijven haalbaar is. Juist om dat te voorkomen is het begrip innovatie genuanceerd voor het midden- en kleinbedrijf. Zodra uw ontwikkeling op het gebied van ICT, software of techniek nieuw is voor uw bedrijf, komt uw bedrijf al in aanmerking voor de WBSO. Dat de functionaliteit wellicht al bestaat in de markt heeft op uw kansen geen invloed.

WBSO – deadline 31 augustus 2012

De regeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, ofwel WBSO, is bedoeld om innovatie in het bedrijfsleven te bevorderen. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten toe te kennen in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.

Vanwege de regelgeving is het tot 31 augustus 2012 mogelijk een aanvraag in te dienen voor de maanden oktober t/m december 2012. De eerstvolgende mogelijkheid daarna is 30 november, wanneer u kunt indienen voor de periode vanaf 1 januari 2013.
Een aanvraagtraject kan op korte termijn geheel vrijblijvend worden opgestart door middel van een pro-forma aanvraag, zodat er voldoende tijd overblijft voor een onderbouwing.

Subsidie is 42% van de loonkosten tot €110.000 (60% voor starters). Daarboven is het percentage 14%. De financiële voordelen zijn dus groot!

Ook zzp’ers komen in aanmerking voor de WBSO. Neem voor meer informatie over de regeling contact op met de specialisten van www.wbso.biz.

RDA en Innovatiebox

Een toegekende WBSO-aanvraag geeft naast een direct voordeel op de loonkosten de mogelijkheid de RDA en Innovatiebox aan te vragen. Met de RDA zijn sinds dit jaar naast loonkosten overige kosten en uitgaven voor innovatie als fiscaal voordeel aan te merken. Denk hierbij aan de materialen en apparatuur die nodig zijn voor de bouw van een prototype. De innovatiebox heeft betrekking op de winst uit innovatie. U betaalt onder voorwaarden (waar het hebben verkregen van de WBSO er één van kan zijn) slechts 5% vennootschapsbelasting voor de winst die voortvloeit uit de innovatie.

Het voordeel van de RDA en Innovatiebox is te verrekenen via de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Bron: www.businesscompleet.nl

Subsidie voor innovaties

De Nederlandse overheid stimuleert het produceren van innovatieve producten o.a. via de WBSO-subsidie, RDA-subsidie en Innovatiebox. Veel ondernemers maken gebruik van deze regelingen die zorgen voor een stukje ondersteuning bij het aangaan van ontwikkelingskosten.
Voor meer informatie over de WBSO, RDA en Innovatiebox neemt u contact op met www.wbso.biz op, via Tel 0570-763764 of [email protected]. Zij kunnen ook meer zeggen over andere subsidiemogelijkheden.