Dien uiterlijk 30 november 2012 uw WBSO- en RDA-aanvraag in!

WBSO.biz

Sinds 30 oktober staan vrijwel alle WBSO/RDA aanvragen die via het aanvraagprogramma en Senterloket zijn gedaan ook klaar op eLoket.  Hierdoor is de overstap naar eLoket eenvoudig, want u kunt ook daar uw reeds ingediende aanvragen dus inzien en kopieren naar de nieuwe aanvraag voor 2013.

Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) inhoudingsplichtigen

S&O-inhoudingsplichtigen moeten een aanvraag vooraf, en uiterlijk één volledige kalendermaand voordat de periode waarop de aanvraag betrekking heeft begint, indienen. U kunt dus uiterlijk 30 november 2012 een aanvraag indienen voor een periode die start in januari 2013.

S&O-belastingplichtigen

Voor zelfstandigen geldt de uiterste indieningstermijn van 30 november 2012 niet. Een aanvraag die een zelfstandige indient in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 heeft betrekking op het volgende kalenderjaar 2013.

Bron: AgentschapNL

Niet op tijd voor 30 november? geen probleem!

U moet minstens 1 kalendermaand voor het begin van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft de aanvraag indienen bij Agentschap NL. Als u in december uw aanvraag indient, begint uw subsidieperiode dus op 1 februari 2013. U kunt maximaal 3 keer per jaar een WBSO-aanvraag indienen. Een aanvraagperiode is minimaal 3 en maximaal 6 kalendermaanden. Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.