Hogere aftrek bij MIA

30-12-2009 – Staatscourant 2009, nr. 20510 – Milieu, natuur en energie

Vanaf 01-01-2010 is een tijdelijk hogere fiscale aftrek mogelijk vanuit de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Ondernemers kunnen 20% meer aftrek krijgen. De verhoogde aftrekpercentages zijn:

  • categorie I: 60%
  • categorie II: 50%
  • categorie III: 35%

De land- en tuinbouwsector en de visserijsector zijn uitgesloten voor deze extra MIA. Verder is er een maximum gesteld aan de totale steun per onderneming.

Milieu InvesteringsaftrekDe Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Zij kunnen een bepaald percentage van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. De MIA geldt alleen voor bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz

Buitenlandse Zaken: geen budget voor milieu in 2010

07-01-2010 – Staatscourant 2010, nr. 173 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) heeft besloten om in 2010 geen geld beschikbaar te stellen voor activiteiten op het gebied van milieu. Dit geldt voor activiteiten die vallen onder artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006. Op grond van dit artikel kan de minister subsidie verstrekken voor milieuactiviteiten binnen het thema ‘Vrede en veiligheid, internationale rechtsorde, multilaterale samenwerking, bilaterale betrekkingen, overige activiteiten’.

Onderzoek Milieu en Water

Er is wel geld beschikbaar voor activiteiten die vallen onder artikel 6.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (onderdeel Onderzoek Milieu en Water). Op grond hiervan kan de minister subsidie verlenen voor activiteiten op het gebied van duurzame drinkwater- en sanitatiesystemen in ontwikkelingslanden. In 2010 is hiervoor een budget beschikbaar van 16 miljoen euro.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz

Vooraankondiging KP7-oproep klimaatverandering

18-01-2010 – EG-Liaison – Onderzoek en ontwikkeling

In juli 2010 wordt een nieuwe KP7-oproep verwacht met als onderwerp klimaatverandering. De oproep valt binnen het KP7-thema milieu en zal zich richten op onder andere:

  • gezondheidseffecten door klimaatverandering;
  • toenemende risico’s door temperatuursverhoging, (overstromingen, droogtes, enz.);
  • effecten op kwetsbare gebieden (met name het Arctische gebied en het Amazone gebied);
  • effect van klimaatverandering op verontreinigingen in lucht, water en ondergrond;
  • waterschaarste;
  • eco-efficiënte producten en processen gericht op waterbesparing en waterzuivering.

Daarnaast zal er meer ruimte komen voor bottom-up onderzoek vanuit het mkb.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz

Openstelling LEADER Overijssel

18-01-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Overijssel 2010/0008332 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft in het kader van het Plattelandsontwikkelings Programma (POP) 2007-2013 een oproep gepubliceerd voor het onderdeel LEADER-as. De aanvraagperiode loopt t/m 28-02-2010. Voor de oproep is een budget van ruim 1,87 miljoen euro beschikbaar.

POP en LEADER

Het nationale programma POP 2007-2013 ondersteunt de ontwikkeling van het platteland. Het programma richt zich op de ontwikkeling van duurzame landbouw en de verhoging van de kwaliteit van natuur, landschap, waterbeheer, recreatie en toerisme. Daarnaast wil het programma de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Het onderdeel LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via plaatselijke groepen in de verschillende provincies. De volledige tekst van de openstelling, inclusief de beschikbare bedragen en voorwaarden is te lezen in het Provinciaal Blad 2010/0008332 van de provincie Overijssel.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz