Buitenlandse Zaken: geen budget voor milieu in 2010

07-01-2010 – Staatscourant 2010, nr. 173 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) heeft besloten om in 2010 geen geld beschikbaar te stellen voor activiteiten op het gebied van milieu. Dit geldt voor activiteiten die vallen onder artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006. Op grond van dit artikel kan de minister subsidie verstrekken voor milieuactiviteiten binnen het thema ‘Vrede en veiligheid, internationale rechtsorde, multilaterale samenwerking, bilaterale betrekkingen, overige activiteiten’.

Onderzoek Milieu en Water

Er is wel geld beschikbaar voor activiteiten die vallen onder artikel 6.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (onderdeel Onderzoek Milieu en Water). Op grond hiervan kan de minister subsidie verlenen voor activiteiten op het gebied van duurzame drinkwater- en sanitatiesystemen in ontwikkelingslanden. In 2010 is hiervoor een budget beschikbaar van 16 miljoen euro.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz