Vooraankondiging KP7-oproep klimaatverandering

18-01-2010 – EG-Liaison – Onderzoek en ontwikkeling

In juli 2010 wordt een nieuwe KP7-oproep verwacht met als onderwerp klimaatverandering. De oproep valt binnen het KP7-thema milieu en zal zich richten op onder andere:

  • gezondheidseffecten door klimaatverandering;
  • toenemende risico’s door temperatuursverhoging, (overstromingen, droogtes, enz.);
  • effecten op kwetsbare gebieden (met name het Arctische gebied en het Amazone gebied);
  • effect van klimaatverandering op verontreinigingen in lucht, water en ondergrond;
  • waterschaarste;
  • eco-efficiënte producten en processen gericht op waterbesparing en waterzuivering.

Daarnaast zal er meer ruimte komen voor bottom-up onderzoek vanuit het mkb.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz