Openstelling LEADER Overijssel

18-01-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Overijssel 2010/0008332 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft in het kader van het Plattelandsontwikkelings Programma (POP) 2007-2013 een oproep gepubliceerd voor het onderdeel LEADER-as. De aanvraagperiode loopt t/m 28-02-2010. Voor de oproep is een budget van ruim 1,87 miljoen euro beschikbaar.

POP en LEADER

Het nationale programma POP 2007-2013 ondersteunt de ontwikkeling van het platteland. Het programma richt zich op de ontwikkeling van duurzame landbouw en de verhoging van de kwaliteit van natuur, landschap, waterbeheer, recreatie en toerisme. Daarnaast wil het programma de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Het onderdeel LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via plaatselijke groepen in de verschillende provincies. De volledige tekst van de openstelling, inclusief de beschikbare bedragen en voorwaarden is te lezen in het Provinciaal Blad 2010/0008332 van de provincie Overijssel.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz