Nieuwe tender kennis over bodem

30-11-2010 – SKB – Milieu, natuur en energie

 

De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) heeft een nieuwe tender geopend. De aanvraagperiode loopt van 01-11-2010 t/m 31-01-2011. Een project moet zijn gericht op duurzame ontwikkeling van de ondergrond en moet passen binnen 1 of meer van de volgende zaken:

  • de ontwikkeling van nieuwe concepten en strategieën voor benutting van de ondergrond en deze te verbinden met de bovengrond;
  • de ontwikkeling van afwegingskaders en handelingsperspectieven voor de praktijk (bijv. modellen, databases, casusbeschrijvingen etc.);
  • nieuwe samenwerkingsvormen;
  • nieuwe businessconcepten en -modellen;
  • ontwikkeling van ontbrekende kennis voor de praktijk.

Meer informatie over deze tender is te vinden op:

 

www.skbodem.nl/tender

 

Op de website wordt ook nader ingegaan op thema’s zoals:
  • Ondergrondse ordening voor stad en land
  • Ecosysteemdiensten: duurzaam benutten van bodemfuncties
  • Ondergrond en energie
  • Ondergrond en waterbeheer

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Budget van 3,5 miljoen voor Salmonellabestrijding in 2011

30-11-2010 – PPE – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Pluimveehouders en vermeerderaars kunnen in 2011 weer subsidie aanvragen voor salmonellabestrijding. Dat meldt uitvoeringsinstantie Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) op zijn website. PPE krijgt van de EU in 2011 een bijdrage van 3,5 miljoen euro voor de Salmonella-aanpak.

De bijdrage is bestemd voor het stimuleren van de aankoop van Salmonellavaccins in de legsector. Daarnaast gebruikt PPE het geld voor de vergoeding voor leg- of vermeerderingskoppels die vanwege een Salmonellabesmetting geruimd moeten worden.

EIA voor bestaande huurwoningen nadert einde

29-11-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

De tijdelijke uitbreiding van de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor bestaande huurwoningen nadert haar einde. Opdrachten voor woningrenovatie die uiterlijk 30-11-2010 worden verstrekt, komen nog in aanmerking voor de EIA. Meldingen moeten binnen 3 maanden na opdrachtverstrekking worden ingediend. Dit betekent dat nog t/m 28-02-2011 meldingen gedaan kunnen worden van woningrenovatie in verband met de EIA.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Pauze voor subsidies plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant

29-11-2010 – AgriHolland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Noord-Brabant last een pauze in voor subsidies voor plattelandsontwikkeling. Dit blijkt uit een persbericht van de provincie. Het gaat om subsidies die afhankelijk zijn van rijksgeld, zoals de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), landbouwstructuurversterking en duurzame landbouw.

Reden
De reden voor de tijdelijke stopzetting van subsidies is, dat er geen duidelijkheid is over de beschikbare financiën van het Rijk voor plattelandsontwikkeling. Op dit moment stelt het Rijk geen geld ter beschikking voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Beperkte subsidie
Niet alle subsidies die afhankelijk zijn van rijksgeld worden stopgezet. Voor enkele onderwerpen blijft er beperkte subsidie mogelijk. Dit geldt voor het beheer van de EHS, nationale parken, proceskosten landbouwontwikkelingsgebieden en verdrogingsbestrijding.

Plattelandsontwikkeling gaat door
Projecten waaraan al subsidie was toegekend, worden de komende maanden nog wel uitgevoerd. Subsidies zonder rijksgeld blijven ook gewoon mogelijk. Het gaat dan om Integrale Dorpsontwikkelingsplannen, Ecologische Verbindingszones en projecten uit het budget van de reconstructie- en gebiedscommissies.

Plafond Draagvlak Duurzaam Voedsel verhoogd

29-11-2010 – Staatscourant 2010, nr. 18947 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het subsidieplafond 2010 van de LNV-subsidie Draagvlak Duurzaam Voedsel verhoogd van 500.000 euro tot 561.000 euro.

Via deze regeling konden non-profitorganisaties van 01-07-2010 t/m 31-07-2010 subsidie aanvragen voor projecten gericht op het vergroten van het draagvlak voor duurzaam voedsel. Het extra budget wordt gebruikt voor reeds ingediende aanvragen.