Plafond Draagvlak Duurzaam Voedsel verhoogd

29-11-2010 – Staatscourant 2010, nr. 18947 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het subsidieplafond 2010 van de LNV-subsidie Draagvlak Duurzaam Voedsel verhoogd van 500.000 euro tot 561.000 euro.

Via deze regeling konden non-profitorganisaties van 01-07-2010 t/m 31-07-2010 subsidie aanvragen voor projecten gericht op het vergroten van het draagvlak voor duurzaam voedsel. Het extra budget wordt gebruikt voor reeds ingediende aanvragen.