Pauze voor subsidies plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant

29-11-2010 – AgriHolland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Noord-Brabant last een pauze in voor subsidies voor plattelandsontwikkeling. Dit blijkt uit een persbericht van de provincie. Het gaat om subsidies die afhankelijk zijn van rijksgeld, zoals de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), landbouwstructuurversterking en duurzame landbouw.

Reden
De reden voor de tijdelijke stopzetting van subsidies is, dat er geen duidelijkheid is over de beschikbare financiën van het Rijk voor plattelandsontwikkeling. Op dit moment stelt het Rijk geen geld ter beschikking voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Beperkte subsidie
Niet alle subsidies die afhankelijk zijn van rijksgeld worden stopgezet. Voor enkele onderwerpen blijft er beperkte subsidie mogelijk. Dit geldt voor het beheer van de EHS, nationale parken, proceskosten landbouwontwikkelingsgebieden en verdrogingsbestrijding.

Plattelandsontwikkeling gaat door
Projecten waaraan al subsidie was toegekend, worden de komende maanden nog wel uitgevoerd. Subsidies zonder rijksgeld blijven ook gewoon mogelijk. Het gaat dan om Integrale Dorpsontwikkelingsplannen, Ecologische Verbindingszones en projecten uit het budget van de reconstructie- en gebiedscommissies.