Nieuwe tender kennis over bodem

30-11-2010 – SKB – Milieu, natuur en energie

 

De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) heeft een nieuwe tender geopend. De aanvraagperiode loopt van 01-11-2010 t/m 31-01-2011. Een project moet zijn gericht op duurzame ontwikkeling van de ondergrond en moet passen binnen 1 of meer van de volgende zaken:

  • de ontwikkeling van nieuwe concepten en strategieën voor benutting van de ondergrond en deze te verbinden met de bovengrond;
  • de ontwikkeling van afwegingskaders en handelingsperspectieven voor de praktijk (bijv. modellen, databases, casusbeschrijvingen etc.);
  • nieuwe samenwerkingsvormen;
  • nieuwe businessconcepten en -modellen;
  • ontwikkeling van ontbrekende kennis voor de praktijk.

Meer informatie over deze tender is te vinden op:

 

www.skbodem.nl/tender

 

Op de website wordt ook nader ingegaan op thema’s zoals:
  • Ondergrondse ordening voor stad en land
  • Ecosysteemdiensten: duurzaam benutten van bodemfuncties
  • Ondergrond en energie
  • Ondergrond en waterbeheer

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682