Subsidie Overijssel: ‘Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking – hernieuwbare energie’

24-01-2011 – Provinciaal blad van Overijssel, nr. 2011/0013474 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2). Het betreft een oproep voor het onderdeel LEADER-as, tranche maart 2011. Daarnaast is er ook subsidie beschikbaar voor POP2, maatregel 321b: ‘Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking – hernieuwbare energie’. Deze maatregel heeft als doel verbeteren en oprichten van basisvoorzieningen rond hernieuwbare energie.

Aanvraag en budget
De aanvraagperiode loopt t/m 01-03-2011. Voor de oproep is een budget van 282.000 euro beschikbaar.

POP2 en LEADER
Het programma Plattelandsontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) is de nationale invulling van de Europese verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het programma richt zich op de ontwikkeling van duurzame landbouw en de verhoging van de kwaliteit van natuur, landschap, waterbeheer, recreatie en toerisme. Daarnaast wil het programma de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Het onderdeel LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via plaatselijke groepen in de verschillende provincies.

De volledige tekst van de openstelling, inclusief de beschikbare bedragen en voorwaarden is te lezen in het Provinciaal Blad 2011/0013474 van de provincie Overijssel.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Overijssel: openstelling POP2 LEADER maart 2011

24-01-2011 – Provinciaal blad van Overijssel, nr. 2011/0013474 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2). Het betreft een oproep voor het onderdeel LEADER-as, tranche maart 2011. Daarnaast is er ook subsidie beschikbaar voor POP2, maatregel 321b: ‘Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking – hernieuwbare energie’. Deze maatregel heeft als doel verbeteren en oprichten van basisvoorzieningen rond hernieuwbare energie.

Aanvraag en budget
De aanvraagperiode loopt t/m 01-03-2011. Voor de oproep is een budget van 282.000 euro beschikbaar.

POP2 en LEADER
Het programma Plattelandsontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) is de nationale invulling van de Europese verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het programma richt zich op de ontwikkeling van duurzame landbouw en de verhoging van de kwaliteit van natuur, landschap, waterbeheer, recreatie en toerisme. Daarnaast wil het programma de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Het onderdeel LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via plaatselijke groepen in de verschillende provincies.

De volledige tekst van de openstelling, inclusief de beschikbare bedragen en voorwaarden is te lezen in het Provinciaal Blad 2011/0013474 van de provincie Overijssel.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

LNV-subsidie Samenwerking bij Innovatieprojecten weer beschikbaar

20-01-2011 – DR-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Landbouwondernemers die samenwerken aan een innovatieproject kunnen in 2011 weer subsidie aanvragen via de LNV-subsidie Samenwerking bij Innovatieprojecten. Er zijn 2 openstellingen in 2011:

  • openstelling ‘Plant en Dier’: 01-02-2011 t/m 25-02-2011;
  • openstelling ‘Nieuwe Uitdagingen’: 01-06-2011 t/m 15-07-2011.

Bijdrage

Er is subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten die de samenwerking binnen en/of buiten de bedrijfskolom vergroten en die voor de hele sector van belang zijn.

 

Budget
De subsidie bedraagt maximaal 35% van de kosten tot een maximum van 500.000 euro. Voor de openstelling ‘Plant en Dier’ is 6,35 miljoen euro beschikbaar. Voor de openstelling ‘Nieuwe Uitdagingen’ is 8 miljoen euro beschikbaar. 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682
 

Internationale tender voor Duurzame Afvalwaterzuivering

18-01-2011 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

Op initiatief van het Europese Water Platform (WssTP) is in 2010 het Eureka-cluster ACQUEAU gelanceerd. Dit cluster heeft een nieuwe tender bekendgemaakt voor projecten op het gebied van duurzame afvalwaterzuivering. Meer informatie over de tender is te vinden op:
www.acqueau.eu/node/119

ACQUEAU
Doel van ACQUEAU is het stimuleren van Europese samenwerking met betrekking tot watertechnologieonderzoek ter versterking van de Europese waterindustrie. Onder de oprichters van ACQUEAU bevinden zich verschillende Europese bedrijven en overheden die zich hebben verbonden in het Eureka-netwerk.

Eureka
Het Eureka-programma is een pan-Europees netwerk van 37 landen en de Europese Commissie, dat bedrijven ondersteunt die internationaal willen samenwerken in marktgerichte onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Bij samenwerking met een Eureka-lidstaat moet het Eureka-label aan het project worden verleend.

Noord-Nederland: NIOF- en HRM+-subsidie ook in 2011

07-01-2011 – SNN – Ondernemen en investeren

MKB-ondernemers in de de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen ook in 2011 subsidie aanvragen via de regeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF). Dat meldt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op zijn website.

NIOF
Via de NIOF kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van innovatie en vernieuwing. Er is subsidie beschikbaar voor onder andere ontwikkelingsprojecten, het in dienst nemen van kennisdragers voor onderzoeksprojecten en deelneming aan buitenlandse beurzen. Voor 2011 is een budget van 12,6 miljoen euro beschikbaar. De regeling blijft in 2011 in eerste instantie in ongewijzigde vorm bestaan. SNN zal begin 2011 bekijken of er nog wijzigingen in de regeling worden doorgevoerd.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het SNN.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682