Internationale tender voor Duurzame Afvalwaterzuivering

18-01-2011 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

Op initiatief van het Europese Water Platform (WssTP) is in 2010 het Eureka-cluster ACQUEAU gelanceerd. Dit cluster heeft een nieuwe tender bekendgemaakt voor projecten op het gebied van duurzame afvalwaterzuivering. Meer informatie over de tender is te vinden op:
www.acqueau.eu/node/119

ACQUEAU
Doel van ACQUEAU is het stimuleren van Europese samenwerking met betrekking tot watertechnologieonderzoek ter versterking van de Europese waterindustrie. Onder de oprichters van ACQUEAU bevinden zich verschillende Europese bedrijven en overheden die zich hebben verbonden in het Eureka-netwerk.

Eureka
Het Eureka-programma is een pan-Europees netwerk van 37 landen en de Europese Commissie, dat bedrijven ondersteunt die internationaal willen samenwerken in marktgerichte onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Bij samenwerking met een Eureka-lidstaat moet het Eureka-label aan het project worden verleend.