INTERREG IVB regio Noordzee: 6e oproep uitgesteld

20-04-2010 – Website INTERREG IVB regio Noordzee – Openbaar bestuur en regionaal beleid

Het programmamanagement van Interreg IVB regio Noordzee heeft bekendgemaakt dat de 6e oproep is uitgesteld. Het programmacomité is op dit moment bezig met het beoordelen van de voorstellen van de 5e oproep, waarvan de aanvraagperiode liep van 01-03-2010 t/m 07-04-2010. Zodra dit is afgerond, beslist het comité over de exacte aanvraagperiode van de 6e oproep.

Nieuw investeringsfonds voor infrastructuur in ontwikkelingslanden

20-04-2010 – Ministerie van Buitenlandse Zaken – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat samen met de FMO (financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden) een nieuw investeringsfonds opzetten voor infrastructuur in ontwikkelingslanden.

Dat heeft minister Verhagen aangekondigd tijdens de conferentie ter ere van het 40-jarige bestaan van FMO. Het fonds richt zich op investeringsprojecten met een hoog risico in landen die beperkte toegang hebben tot financiële instellingen.

Subsidies aanvragen? http://www.wbso.biz/

Buitenlandse Zaken: geen subsidie Onderzoek Milieu en Water

20-04-2010 – Staatscourant 2010 nr. 6166 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten om in 2010 geen subsidie beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, onderdeel Onderzoek Milieu en Water.

Teruggelopen budget

Eerder had minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) voor 2010 een subsidieplafond van 16 miljoen euro vastgesteld. Wegens het teruggelopen budget voor ontwikkelingshulp is echter besloten om in te zetten op het bestendigen van bestaande kennisrelaties in plaats van het aangaan van nieuwe.

Subsidies nodig? http://www.wbso.biz/

Milieulijst gewijzigd

20-04-2010 – Staatscourant 2010, nr. 5966 – Milieu, natuur en energie

De minister van VROM heeft de Milieulijst gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat er 3 typen bedrijfsmiddelen aan de lijst zijn toegevoegd. Daarnaast is van enkele bedrijfsmiddelen de omschrijving geactualiseerd.

Nieuwe bedrijfsmiddelen

De volgende 3 bedrijfsmiddelen zijn aan de milieulijst toegevoegd:

  • afleverstation voor hoge blend biobrandstoffen;
  • elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu;
  • vervanging asbesthoudende daken van loodsen, schuren en stallen.
MIA/VAMIL

Op de milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en de VAMIL. Via de MIA en de VAMIL is fiscale korting mogelijk voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Hulp nodig bij aanvraag van MIA/VAMIL? http://www.wbso.biz/

Koeientuin een van de winnende stallen

Voor het SBIR-programma Integraal Duurzame Stal- en houderijsystemen heeft minister Gerda Verburg van het ministerie van LNV op 14 april de elf winnende projecten bekendgemaakt.

De winnaars zijn beloond met een certificaat ter waarde van maximaal 50.000 euro. Met dit bedrag kunnen ondernemers onderzoek naar de haalbaarheid van hun projecten betalen.

“Geweldig om hier vandaag zoveel innovatiekracht bij elkaar te hebben”, aldus minister Verburg tegen de ondernemers. “De eerste horde heeft u genomen. En daar mag u trots op zijn want de inschrijvingen waren van hoog niveau. Benut het haalbaarheidsonderzoek ook om met elkaar rond de tafel te gaan zitten om te kijken of er niet een samenwerkingsverband inzit.”

SBIR Integraal Duurzame Stal- en houderijsystemen

Een varkenspension, vrijloopstallen met een schuifdak of een binnenweide voor paarden. Dit zijn enkele voorbeelden van in totaal elf projecten uit het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor integraal duurzame stal- en houderijsystemen. In dit programma konden ondernemers ontwerpen indienen voor stallen die het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor diergezondheid, milieu, energie, arbeidsomstandigheden, en beter passen in het landschap. Voor deze SBIR is in totaal 2,2 miljoen euro beschikbaar. In totaal werden er 32 projecten ontvangen. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de elf winnaars geselecteerd.

Eind 2010 kunnen deze ondernemers – opnieuw in een wedstrijd – financiering winnen voor een onderzoek- en ontwikkelingstraject. Daarna zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk voor de kosten om de stal- en houderijsystemen commercieel succesvol te maken.

SBIR wordt uitgevoerd door NL Innovatie en NL Milieu en Leefomgeving van Agentschap NL.

Meer informatie over subsidies? www.wbso.biz