Buitenlandse Zaken: geen subsidie Onderzoek Milieu en Water

20-04-2010 – Staatscourant 2010 nr. 6166 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten om in 2010 geen subsidie beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, onderdeel Onderzoek Milieu en Water.

Teruggelopen budget

Eerder had minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) voor 2010 een subsidieplafond van 16 miljoen euro vastgesteld. Wegens het teruggelopen budget voor ontwikkelingshulp is echter besloten om in te zetten op het bestendigen van bestaande kennisrelaties in plaats van het aangaan van nieuwe.

Subsidies nodig? http://www.wbso.biz/