Milieulijst gewijzigd

20-04-2010 – Staatscourant 2010, nr. 5966 – Milieu, natuur en energie

De minister van VROM heeft de Milieulijst gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat er 3 typen bedrijfsmiddelen aan de lijst zijn toegevoegd. Daarnaast is van enkele bedrijfsmiddelen de omschrijving geactualiseerd.

Nieuwe bedrijfsmiddelen

De volgende 3 bedrijfsmiddelen zijn aan de milieulijst toegevoegd:

  • afleverstation voor hoge blend biobrandstoffen;
  • elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu;
  • vervanging asbesthoudende daken van loodsen, schuren en stallen.
MIA/VAMIL

Op de milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en de VAMIL. Via de MIA en de VAMIL is fiscale korting mogelijk voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Hulp nodig bij aanvraag van MIA/VAMIL? http://www.wbso.biz/