Hightech bedrijven zien centrum van innovatie naar China verhuizen

WBSO.biz

Subsidie op innovatie

Is uw onderneming ook erg innovatief en wilt u een voorsprong opbouwen op de rest van de markt, neemt u dan eens contact met ons op. Het team van www.WBSO.biz onderzoekt voor u welke subsidiemogelijkheden u heeft en helpt u nu al bij het behalen van fiscaal voordeel in de toekomst. U kunt immers op basis van de WBSO-subsidie in aanmerking komen voor de innovatiebox (5% vennootschapsbelasting i.p.v. 20% of 25%!).

Onderzoek KPMG t.a.v. hightech bedrijven

Bestuurders van technologiebedrijven zien de Verenigde Staten en China als de mogendheden die de komende twee tot vier jaar kunnen gaan zorgen voor belangrijke doorbraken op technologiegebied.

Bijna één derde van de bedrijven geeft aan dat China wereldwijd de belangrijkste locatie gaat worden als het om innovatie gaat. China wordt gevolgd door de Verenigde Staten (29%), India (13%), Japan (8%) en Korea (5%). Ruim 40% verwacht dat Silicon Valley, de plek in de wereld als het om technologische innovatie gaat, binnen nu en vier jaar naar een andere locatie zal verhuizen.

Als belangrijkste kanshebber wordt door de bedrijven vooral China genoemd, gevolgd door India, Japan en Korea. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim zeshonderd bestuurders van bedrijven die actief zijn in de technologiesector.

“Steeds meer bedrijven in de wereld gaan ervan uit dat als het om ‘echte’ innovatie gaat de aandacht steeds verder naar het oosten zal worden verlegd”, zegt Stephen van den Biggelaar, partner bij KPMG en segmentleider Technology. Van den Biggelaar: “Tot nu toe heeft China met name bekend gestaan om zijn revolutionaire kostenmodellen, maar het ziet er naar uit dat het land nu ook op het gebied van innovatie het voortouw zal nemen.

China kent op dit moment een kwalitatief hoogwaardig onderwijssysteem dat niet onderdoet voor dat van andere grote landen, waardoor veel hoogopgeleide mensen de arbeidsmarkt betreden. In het land is dan ook min of meer een klimaat ontstaan dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën stimuleert.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat ruim 30% van de bestuurders verwacht dat internetbedrijven, zoals Google, Facebook en Amazon, binnen twee tot vier jaar marktleider zullen zijn als het om mobiel betalen gaat.

Technologiebedrijven als Apple, IBM en Oracle worden door 16% gezien als toekomstige marktleiders en 15% ziet de creditcard bedrijven, zoals Amex, Mastercard en Visa, als kanshebbers. Bijna 40% van de bedrijven ziet Apple als het meest revolutionaire bedrijf als het om innovatie gaat.

Google, Baidu, Yahoo en Comcast volgen met 24% en 20% noemt Microsoft en Oracle als het meest innovatief. Technologische innovatie binnen de onderneming moet volgens de bestuurders vooral gedreven worden door de chief executive officer. Bijna 30% ziet met name voor de hoogste baas een rol als het om vernieuwing van technologie gaat.

Ruim 20% geeft aan dat innovatie de verantwoordelijkheid is van de chief innovation officer. Van de onderzochte bedrijven ziet 15% het als een verantwoordelijkheid van de chief information officer en de afdeling onderzoek & ontwikkeling. Ruim de helft van de bedrijven hanteert de omzetgroei als maatstaf om de waarde van de innovatie te meten.

Voor 35% is dat het rendement van de investeringen en voor nog eens 35% het marktaandeel. Bijna 30% gebruikt de aanwas van nieuwe klanten als de belangrijkste maatstaf voor het beoordelen van het succes van innovatie. Van de onderzochte bedrijven geeft 30% aan dat veiligheid en het voldoen aan privacywetgeving de belangrijkste obstakels vormen voor het commercialiseren van nieuwe technologieën.

Eén op de vier bedrijven geeft aan dat het vinden van kapitaal de grootste belemmering vormt en 24% houdt het op de complexiteit van de nieuwe technologie. Ruim 20% ziet de adoptie door de consument en het overheidsbeleid als de belangrijkste beren op de weg.

Van den Biggelaar: “Nu de consument steeds meer gegevens publiekelijk deelt door middel van sociale netwerken en digitale media en online adverteren onderdeel zijn geworden van onze levensstijl, is er bij de een blijvende zorg over de veiligheid en de bescherming van als die persoonlijke gegevens. Gezien het feit dat zowel cloud- als mobiele oplossingen zullen blijven veranderen is transparantie de komende tijd het sleutelwoord om het vertrouwen en de loyaliteit van de klant vast te houden.”

Bron: www.allepersberichten.nl

Brabant krijgt ontwikkelfonds met risicokapitaal voor innovatie

WBSO.biz

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gaat via een nieuw te vormen Ontwikkelfonds met risicokapitaal zelf deelnemen in innovatieve businessplannen. Dat blijkt uit het Meerjarenplan van de BOM over de periode 2013 – 2016.

Om het meerjarenplan uit te kunnen voeren, wil de provincie in totaal 19,9 miljoen euro beschikbaar stellen, waarvan 7 miljoen euro over tien jaar terug moet vloeien naar de provincie.

Samen met de BOM wil de provincie de Brabantse economie op een vernieuwende manier stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van grote transitieprocessen in economische sectoren/ketens, zoals die naar een duurzame agrofoodketen en het bijeen brengen van zorg en economische kansen (zorgeconomie). Verder gaat nog meer aandacht uit naar het ontwikkelen van hoogwaardige en duurzame bedrijfsvestigingsplekken als campussen, scienceparks en valueparks. Mooie voorbeelden daarvan zijn het Oss Life Sciences Park en de High Tech Automotive Campus in Helmond.

Ook internationaal wordt de komende jaren een slag gemaakt. Concreet: meer samenwerken met grensregio’s, Europese subsidieprogramma’s beter benutten, meedraaien in Europese netwerken en samenwerking zoeken met mondiale kennis- en innovatieregio’s.

Daarnaast is het zaak om kansrijke samenwerking te blijven stimuleren tussen van elkaar verschillende economische topclusters om tot hoogwaardige nieuwe producten te komen. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur : “Juist in die cross-overs ontstaan de nieuwe, eigenwijze producten en processen met veel toegevoegde waarde. Daar moet de Brabantse economie het van hebben.” Doel is om het stimuleren van deze innovaties en internationale acquisitie- en investeringsactiviteiten van de BOM te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken: slimme mobiliteit, duurzame agrofoodketen, duurzame energie en gezond ouder worden (zorgeconomie).

Jan Pelle, directeur BOM: “Onze provincie heeft de prachtige ambitie om tot de topregio’s van Europa te behoren. Daarbij hoort een sterke uitvoeringsorganisatie. Met de vaststelling van het meerjarenplan van de BOM is een belangrijke basis gelegd voor een krachtige en ondernemende rol van de BOM in de versterking van de Brabantse economie. We willen dit bijvoorbeeld gaan doen met een modern ontwikkelfonds voor innovatieve samenwerkingsprojecten, waardoor er nieuwe producten en bedrijven in Brabant ontstaan.”

Bron: www.metaalnieuws.nl

5% vennootschapsbelasting voor winst uit innovatie

Veel innovatieve bedrijven kunnen naast Europese en provinciale subsidies ook gebruik maken van de WBSO, de Innovatiebox en de RDA. Deze innovatiesubsidies zorgen doorgaans voor zeer interessante belastingvoordelen tijdens en na de ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen. De WBSO kunt u toepassen op de eigen ontwikkelingsuren, de daarbij gemaakte kosten en investeringen krijgt u gesubsidieerd via de RDA. Mocht het zo zijn dat de innovatie leidt tot winst voor uw bedrijf, dan hoeft u over deze winst wellicht slechts 5% vennootschapsbelasting te betalen in plaats van 20% of 25%!

Expert-team zorgt ervoor dat subsidie niet gemist wordt

Het expert-team van www.wbso.biz neemt u op basis van No Cure No Pay mee door het oerwoud aan subsidieregels en zorgt ervoor dat u de subsidiekansen die u heeft kunt benutten. Neemt u contact op voor meer informatie met info@wbso.biz.

Innovatieve wegen: energie terwijl u rijdt

WBSO.biz

De Gemeente Oss en de Provincie startten in 2008 met ‘de weg van de toekomst’. De reconstructie van de N329 wordt omringd met innovatieve en milieu- en energiebesparende maatregelen.

Naast de 1.000 m2 wegdek die warmte zal leveren aan een naastgelegen bedrijventerrein, zorgen zonnepanelen in stijlvol vormgegeven objecten voor de energie voor stoplichten en verlichting. Ook aan de sociale veiligheid is gedacht. Een fietstunnel wordt met interactieve beelden, geluid en camera’s een ‘pleasant pass.’

Investering N329

Gemeente en provincie investeerden gezamenlijk in de N329. “Het moeten geen futuristische innovaties zijn, maar direct toepasbare oplossingen,” zegt Gertjan Muijs, projectleider namens de Gemeente Oss. “Oplossingen die ook rendement zullen hebben. Bovendien moet het in een kort tijdsbestek gerealiseerd worden en in de reguliere planning meegaan.” Voor geïnteresseerden is er een informatiecentrum langs het traject geplaatst. Ook is er een uitgebreide website met alle informatie rond het project.

Energie opwekken

Een manier om met asfalt warmte op te wekken is het Road Energy Systems van Ooms. Dit systeem bestaat uit een asfaltzonnecollector waarmee energie in de bodem gebufferd wordt. Deze energie wordt vervolgens middels warmtepompen in de bebouwde omgeving gebracht. De asfalt zonnecollector en alle toebehoren betreffen 10 tot 12 procent hogere stichtingskosten. Die moet je kunnen terugverdienen tussen de 8 en 15 jaar, rekent Marcel Roozendaal van Road Energy Systems.

Bouwbedrijf Heijmans en kunstenaar Daan Roosegaarde willen nog dit jaar een pilot met een snelweg die energie genereert. Kunstenaar Daan Roosegaarde is bekend van de energieopwekkende dansvloer. Met zijn project Dune veranderd het licht in een landschap op de bewegingen en geluid van de passanten. Deze ingrediënten, energiebesparing en een bijzondere ervaring, wil hij laten samenkomen in een ‘smart highway’.

Enkele van de noviteiten die Roosegaarde wil implementeren:

  • – Piezo elektrische stroom uit het wegdek;
  • – Stroom uit grassoorten halen die langs de autoberm groeien;
  • – Inductie, zodat elektrische auto’s zich tijdens het rijden kunnen opladen;
  • – Interactieve belichting.

Bron: www.GWWkosten.nl

Subsidie voor innovaties in de GWW sector

Bent u ook met innovatieve ontwikkelingen bezig op het gebied van energieproductie, energiebesparing of in de GWW-sector, neem dan contact met ons op! U kunt interessante subsidies ontvangen op zowel de ontwikkeling van prototypes, onderzoek naar de technische haalbaarheid et cetera. Mocht u al iets ontwikkeld hebben, dan is er een kans dat u bovendien geen 20% of 25% vennootschapsbelasting hoeft te betalen, maar slechts 5% dankzij de innovatiebox. Neem contact op via info@wbso.biz.

Innovatie zorgt voor soepele wissels in de winter

WBSO.biz

Met een simpele toepassing op de wissels én een nieuw verwarmingssysteem zijn vastgevroren spoorwissels en dus vertragingen met de trein te voorkomen. Ingenieursbureau Arcadis heeft de zogenaamde winterharde wissel bedacht. Een prototype ligt op een proefopstelling in Boxtel.

Bron: www.nos.nl

Subsidie nodig voor uw prototype?

De experts van WBSO.biz hebben een ruime ervaring op het gebied van innovatie. Zij helpen u vanuit hun eigen ondernemerservaring verder met het aanvragen van subsidies en fiscale voordelen. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Fotosynthese met ledbelichting

LED-licht-glastuinbouw

Rood licht is goed voor de fotosynthese in tomatenplanten, maar waarom krullen de bladeren? Het is onder andere deze vraag die de onderzoekers van Plant Dynamics bezighoudt.

Meer fotosynthese door ledbelichting

Onderzoeker en mededirecteur van Plant Dynamics is Sander Pot. Hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat er onderzoek wordt gedaan naar het fotosyntheseproces en dat deze initiatieven steun krijgen van de overheid. “Voor wetenschappelijk onderzoek is de WBSO van groot belang. Ook voor de tuinbouw, een sector die wereldwijd aanzien heeft en die leidende positie graag wil behouden”, weet hij. “Innovaties vinden plaats op alle niveaus. In de logistiek, op het gebied van kostenbesparing, teeltoptimalisatie en ten aanzien van energiemanagement. Plant Dynamics houdt zich vooral met het laatste bezig. Wij zijn gespecialiseerd in de fysiologie van de plant en onderzoeken het fotosyntheseproces. Onderzoek gericht op wetenschappelijke vraagstukken met een praktische toepassing.”

Wetenschappelijk onderzoek

Zoals voor al haar onderzoeken heeft Plant Dynamics ook in het kader van het BioSolar project een beroep gedaan op de WBSO. “Onderzoek vergt veel mensuren en zonder financiële tegemoetkoming is het moeilijk om de research financieel rond te krijgen. Daarnaast is onderzoek risicovol, omdat de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat. Voor een deel worden wij gefinancierd uit de sector – door productschappen die onderzoeken aanvragen – maar bijvoorbeeld ook door het ministerie van Economische Zaken en toeleveringsbedrijven. Financiering rechtstreeks door de tuinders is lastiger. Tuinders zien wel het belang in, maar zijn huiverig vanwege de risico’s en willen deze niet alleen dragen. De uitkomst van onderzoek is onzeker, laat zich niet sturen en kost vaak meer tijd dan gewenst, terwijl ondernemers resultaten willen zien en daarmee gelijk aan de slag willen gaan.”

Project BioSolar

Voor het BioSolar project onderzoekt Plant Dynamics samen met de universiteit Wageningen de komende 4 jaar de effecten van ledlicht op de fotosynthese en productiviteit van tomatenplanten. Pot: “Leds ontwikkelen zich in een razendsnel tempo, maar hebben een andere invloed op de plant dan het licht van de huidige assimilatielampen en daglicht. Wij zien veel potentiële voordelen in de toepassing van ledbelichting, maar er is nog veel onderzoek nodig om leds optimaal in te kunnen zetten. Wij onderzoeken hoe de tuinbouwsector ledbelichting kan gebruiken om tot een maximaal renderende plant te komen en het licht optimaal te benutten. Tomatenplanten worden gedetailleerd bestudeerd en plantmonsters worden op verschillende tijdstippen geanalyseerd in het laboratorium. Op celniveau onderzoeken we hoe de verschillende plantfysiologische processen in de tomatenplant plaatsvinden. De resultaten van de onderzoeken verwerken we in een wiskundig model, waarin we een vertaling maken naar de gewasproductie.”

Meer opbrengst

Een van de voordelen van ledbelichting is volgens Pot dat het op termijn efficiënter kan worden toegepast dan de nu gebruikte lichtbronnen. “Dat heeft te maken met de omzetting van opgenomen energie naar groeilicht en met de mogelijkheid om leds in te zetten voor specifieke toepassingen.”Ook kan de led lichtbron dichter op de plant geplaatst worden en tussen de planten in. “Daardoor wordt het licht beter verdeeld en is er 10% meer opbrengst te genereren. Daar staat tegenover dat de tomatenplant anders reageert op ledlicht. Dit kan met allerlei factoren te maken hebben, zoals lichtkleur, warmtestraling of het moment van belichting. Zo geven de leds nauwelijks warmtestraling af. Het voordeel is dat je de lampen dichter op de plant kan zetten, maar tegelijk constateren we dat de tomatenplant een bepaalde minimale warmtestraling nodig heeft. Ook weten we inmiddels dat rood licht het meest efficiënt is voor de fotosynthese, maar voor een goede plantontwikkeling zijn meer kleuren nodig.” Daarnaast stuit Pot soms op verrassingen. “Een van de raadsels waar we voor staan, is de krulling van de bladeren. Een neveneffect dat we meenemen in het lopend onderzoek.”

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL