Brabant krijgt ontwikkelfonds met risicokapitaal voor innovatie

WBSO.biz

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gaat via een nieuw te vormen Ontwikkelfonds met risicokapitaal zelf deelnemen in innovatieve businessplannen. Dat blijkt uit het Meerjarenplan van de BOM over de periode 2013 – 2016.

Om het meerjarenplan uit te kunnen voeren, wil de provincie in totaal 19,9 miljoen euro beschikbaar stellen, waarvan 7 miljoen euro over tien jaar terug moet vloeien naar de provincie.

Samen met de BOM wil de provincie de Brabantse economie op een vernieuwende manier stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van grote transitieprocessen in economische sectoren/ketens, zoals die naar een duurzame agrofoodketen en het bijeen brengen van zorg en economische kansen (zorgeconomie). Verder gaat nog meer aandacht uit naar het ontwikkelen van hoogwaardige en duurzame bedrijfsvestigingsplekken als campussen, scienceparks en valueparks. Mooie voorbeelden daarvan zijn het Oss Life Sciences Park en de High Tech Automotive Campus in Helmond.

Ook internationaal wordt de komende jaren een slag gemaakt. Concreet: meer samenwerken met grensregio’s, Europese subsidieprogramma’s beter benutten, meedraaien in Europese netwerken en samenwerking zoeken met mondiale kennis- en innovatieregio’s.

Daarnaast is het zaak om kansrijke samenwerking te blijven stimuleren tussen van elkaar verschillende economische topclusters om tot hoogwaardige nieuwe producten te komen. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur : “Juist in die cross-overs ontstaan de nieuwe, eigenwijze producten en processen met veel toegevoegde waarde. Daar moet de Brabantse economie het van hebben.” Doel is om het stimuleren van deze innovaties en internationale acquisitie- en investeringsactiviteiten van de BOM te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken: slimme mobiliteit, duurzame agrofoodketen, duurzame energie en gezond ouder worden (zorgeconomie).

Jan Pelle, directeur BOM: “Onze provincie heeft de prachtige ambitie om tot de topregio’s van Europa te behoren. Daarbij hoort een sterke uitvoeringsorganisatie. Met de vaststelling van het meerjarenplan van de BOM is een belangrijke basis gelegd voor een krachtige en ondernemende rol van de BOM in de versterking van de Brabantse economie. We willen dit bijvoorbeeld gaan doen met een modern ontwikkelfonds voor innovatieve samenwerkingsprojecten, waardoor er nieuwe producten en bedrijven in Brabant ontstaan.”

Bron: www.metaalnieuws.nl

5% vennootschapsbelasting voor winst uit innovatie

Veel innovatieve bedrijven kunnen naast Europese en provinciale subsidies ook gebruik maken van de WBSO, de Innovatiebox en de RDA. Deze innovatiesubsidies zorgen doorgaans voor zeer interessante belastingvoordelen tijdens en na de ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen. De WBSO kunt u toepassen op de eigen ontwikkelingsuren, de daarbij gemaakte kosten en investeringen krijgt u gesubsidieerd via de RDA. Mocht het zo zijn dat de innovatie leidt tot winst voor uw bedrijf, dan hoeft u over deze winst wellicht slechts 5% vennootschapsbelasting te betalen in plaats van 20% of 25%!

Expert-team zorgt ervoor dat subsidie niet gemist wordt

Het expert-team van www.wbso.biz neemt u op basis van No Cure No Pay mee door het oerwoud aan subsidieregels en zorgt ervoor dat u de subsidiekansen die u heeft kunt benutten. Neemt u contact op voor meer informatie met [email protected].