Hightech bedrijven zien centrum van innovatie naar China verhuizen

WBSO.biz

Subsidie op innovatie

Is uw onderneming ook erg innovatief en wilt u een voorsprong opbouwen op de rest van de markt, neemt u dan eens contact met ons op. Het team van www.WBSO.biz onderzoekt voor u welke subsidiemogelijkheden u heeft en helpt u nu al bij het behalen van fiscaal voordeel in de toekomst. U kunt immers op basis van de WBSO-subsidie in aanmerking komen voor de innovatiebox (5% vennootschapsbelasting i.p.v. 20% of 25%!).

Onderzoek KPMG t.a.v. hightech bedrijven

Bestuurders van technologiebedrijven zien de Verenigde Staten en China als de mogendheden die de komende twee tot vier jaar kunnen gaan zorgen voor belangrijke doorbraken op technologiegebied.

Bijna één derde van de bedrijven geeft aan dat China wereldwijd de belangrijkste locatie gaat worden als het om innovatie gaat. China wordt gevolgd door de Verenigde Staten (29%), India (13%), Japan (8%) en Korea (5%). Ruim 40% verwacht dat Silicon Valley, de plek in de wereld als het om technologische innovatie gaat, binnen nu en vier jaar naar een andere locatie zal verhuizen.

Als belangrijkste kanshebber wordt door de bedrijven vooral China genoemd, gevolgd door India, Japan en Korea. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim zeshonderd bestuurders van bedrijven die actief zijn in de technologiesector.

“Steeds meer bedrijven in de wereld gaan ervan uit dat als het om ‘echte’ innovatie gaat de aandacht steeds verder naar het oosten zal worden verlegd”, zegt Stephen van den Biggelaar, partner bij KPMG en segmentleider Technology. Van den Biggelaar: “Tot nu toe heeft China met name bekend gestaan om zijn revolutionaire kostenmodellen, maar het ziet er naar uit dat het land nu ook op het gebied van innovatie het voortouw zal nemen.

China kent op dit moment een kwalitatief hoogwaardig onderwijssysteem dat niet onderdoet voor dat van andere grote landen, waardoor veel hoogopgeleide mensen de arbeidsmarkt betreden. In het land is dan ook min of meer een klimaat ontstaan dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën stimuleert.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat ruim 30% van de bestuurders verwacht dat internetbedrijven, zoals Google, Facebook en Amazon, binnen twee tot vier jaar marktleider zullen zijn als het om mobiel betalen gaat.

Technologiebedrijven als Apple, IBM en Oracle worden door 16% gezien als toekomstige marktleiders en 15% ziet de creditcard bedrijven, zoals Amex, Mastercard en Visa, als kanshebbers. Bijna 40% van de bedrijven ziet Apple als het meest revolutionaire bedrijf als het om innovatie gaat.

Google, Baidu, Yahoo en Comcast volgen met 24% en 20% noemt Microsoft en Oracle als het meest innovatief. Technologische innovatie binnen de onderneming moet volgens de bestuurders vooral gedreven worden door de chief executive officer. Bijna 30% ziet met name voor de hoogste baas een rol als het om vernieuwing van technologie gaat.

Ruim 20% geeft aan dat innovatie de verantwoordelijkheid is van de chief innovation officer. Van de onderzochte bedrijven ziet 15% het als een verantwoordelijkheid van de chief information officer en de afdeling onderzoek & ontwikkeling. Ruim de helft van de bedrijven hanteert de omzetgroei als maatstaf om de waarde van de innovatie te meten.

Voor 35% is dat het rendement van de investeringen en voor nog eens 35% het marktaandeel. Bijna 30% gebruikt de aanwas van nieuwe klanten als de belangrijkste maatstaf voor het beoordelen van het succes van innovatie. Van de onderzochte bedrijven geeft 30% aan dat veiligheid en het voldoen aan privacywetgeving de belangrijkste obstakels vormen voor het commercialiseren van nieuwe technologieën.

Eén op de vier bedrijven geeft aan dat het vinden van kapitaal de grootste belemmering vormt en 24% houdt het op de complexiteit van de nieuwe technologie. Ruim 20% ziet de adoptie door de consument en het overheidsbeleid als de belangrijkste beren op de weg.

Van den Biggelaar: “Nu de consument steeds meer gegevens publiekelijk deelt door middel van sociale netwerken en digitale media en online adverteren onderdeel zijn geworden van onze levensstijl, is er bij de een blijvende zorg over de veiligheid en de bescherming van als die persoonlijke gegevens. Gezien het feit dat zowel cloud- als mobiele oplossingen zullen blijven veranderen is transparantie de komende tijd het sleutelwoord om het vertrouwen en de loyaliteit van de klant vast te houden.”

Bron: www.allepersberichten.nl