Workshop Toepassing van biovergisting

Organisatie: VVM Secties Energie en Vergunningverlening & Handhaving
Datum: dinsdag 12 oktober 2010
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Milieuvakbeurs 2010 (Carrouselbar), Brabanthallen, Den Bosch
Kosten: VVM-leden € 15,- / Studentleden gratis / Niet-leden € 40,- excl. BTW
Max. aantal deelnemers: 100 personen

Omschrijving:
Vergisting al dan niet in combinatie met mest heeft sinds 10 jaar een grote vlucht genomen in Nederland. In Nederland staan tientallen installaties die organische reststromen (al dan niet in combinatie met mest) verwerken tot biogas. Deze installaties worden gekenmerkt door een groot bouwvolume en hoge investeringskosten. Daarbij leveren de mest-co-vergisters sec geen bijdrage aan de oplossing van de mestproblematiek, zij vergroten deze feitelijk alleen maar. Bestaande vergisters produceren allen biogas wat middels wkk wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Deze warmte wordt in slechts zeer beperkte mate nuttig aangewend (er is niet altijd genoeg warmtevraag op het platteland). Hierbij gaat een groot deel van de beschikbare energie verloren. Inmiddels zijn ook vergisters in voorbereiding waar biogas wordt omgezet naar aardgaskwaliteit.

Tegenwoordig wordt bij vergisting meer nagedacht over het opwerken naar aardgaskwaliteit. Hierbij wordt de potentiële energie voor een veel groter gedeelte nuttig aangewend. Deze technologie brengt echter de beperking met zich mee dat de buitengebieden, waar de biomassa reststromen vandaan komen, vaak een beperkte plaatsingsruimte hebben voor dit schone ‘aardgas’.

Als warmtevraag en gasgebruik niet voldoende voorhanden zijn, kan altijd nog worden gestart met nieuwe activiteiten nabij de vergister (bij voorkeur op hetzelfde erf). De vraag die zich dan aandient is of de activiteiten dan nog thuishoren op het platteland. Dit kan leiden tot uitdagende situaties voor ondernemer en bevoegd gezag, want welke regels gelden dan t.a.v. milieu en RO?

In deze gezamenlijke, interactieve workshop van de secties Energie en Vergunningverlening & Handhaving van de VVM zullen deelnemers samen naar de grenzen van de mogelijkheden zoeken. Door middel van heldere praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers met elkaar in discussie gaan en zoeken naar een praktische invulling vanuit de beleving van ondernemer, handhaver en vergunningverlener.

Verdere informatieDe organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Jos Dolstra (Milcura) van de VVM Sectie Vergunningverlening & Handhaving, in samenwerking met Rob Korten (Adbrevio Consult) van de sectie Energie.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail.