Subsidie integraal duurzame stal 2014

Ondernemers die willen investeren in de huisvesting van dieren en daarbij rekening houden met dierenwelzijn kunnen weer subsidie aanvragen. De openstelling van de subsidie Investeringen in integraal duurzame stallen RLS is van 1 tot en met 29 augustus 2014.

Subsidie integraal duurzame stal alleen voor bepaalde gebieden

Ligt uw stal in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Met de lijst van Natura 2000-gebieden met stikstofproblemen en een programma om de afstand te bepalen tot het gebied kunt u zien of uw stal aan deze voorwaarde voldoet.

Hoeveel subsidie

Er is € 9 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. U krijgt 40% van de meerkosten vergoed. De meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor de normstal en de totale kosten voor de integraal duurzame stal. Deze extra kosten maakt u voor verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van toepassing, voor verbetering van het milieu of van diergezondheid. U kunt maximaal € 250.000 per aanvraag krijgen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Stichting Duurzaam Salland ondersteunt groene innovatie – Doel: Salland in 2030 CO2 neutraal

Vlnr: Harry Ogink, Willem Jan Markerink en Rob Korten bij de notaris voor de start van Stichting Duurzaam Salland

Ondernemers en particulieren kunnen vanaf vandaag een beroep doen op de Stichting Duurzaam Salland voor praktische ondersteuning bij ‘groene’ projecten.
Hoe doe je een subsidieaanvraag voor zonnepanelen? Welke vergunningen zijn er nodig voor een biogasinstallatie? Voor deze en nog veel meer vragen kan iedereen die zich bezighoudt met duurzame energie, energiebesparing of groene grondstoffen vanaf nu terecht bij de Stichting Duurzaam Salland.

Kennisintermediair
Veel duurzame projecten stranden voortijdig door een gebrek aan kennis en kunde bij de initiatiefnemers. De Stichting Duurzaam Salland is een nieuwe stichting die als ‘kennisintermediair’ lokale ondernemers en particulieren gaat helpen hun groene dromen waar te maken. Van burger tot agrariër en van leverancier van duurzame technologie tot het MKB: iedereen is welkom.

De oprichters van de stichting zijn ambitieus en hopen dat er door hun inbreng veel meer projecten tot stand worden gebracht dan nu gebeurt. ‘Uiteindelijk willen we naar een CO2 neutraal Salland toewerken’ zegt voorzitter Rob Korten.

Diensten
Een deel van de diensten van Stichting Duurzaam Salland wordt gratis aangeboden, dit bevat onder andere: het beschikbaar stellen van sprekers, informatie en dergelijke. Voor het uitwerken van bijvoorbeeld businesscases zal de stichting verwijzen naar specialisten. De stichting functioneert als spin in het web, is de aanjager van projecten. Het is dus niet de bedoeling om te concurreren met gespecialiseerde bedrijven.

Eerste projecten
De eerste tastbare projecten zijn er al. Zo ondersteunt de stichting het project Salland Solar, waarvoor subsidies zijn aangevraagd bij de provincie Overijssel. Dit project moet agrariërs stimuleren om hun asbestdakbedekking te vervangen door zonnepanelen. Een ander project is in ’t Twiegbosje in Raalte. Het doel hiervan is de realisatie van duurzame energieproductie met daarnaast educatieve en onderzoeksfaciliteiten. Andere projecten waar inmiddels hard aan wordt gewerkt zijn een proefveld voor biogas co-producten, een energieplein op de beurs Deventer Marktplaats op 5 oktober en verschillende ‘zonneparken’ in de regio.

Zonnepanelen actie Raalte
Zeker het vermelden waard is het door een werkgroep getrokken project “Zonnepanelen Raalte” waarvoor in samenwerking met een Raalter bedrijf en enthousiaste vrijwilligers inmiddels twee informatieavonden zijn belegd bij de Leeren Lampe. Geïnteresseerden kunnen zonder verplichtingen een intentieeverklaring ondertekenen die nodig zijn voor een subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel. De data zijn 22 (particulieren) en 23 augustus (bedrijven/agrariërs) aanvang 19.30u

Oprichters
De Stichting Duurzaam Salland is opgericht door Willem Jan Markerink en Harry Ogink uit Raalte en Rob Korten van Adbrevio in Deventer. De initiatiefnemers steken graag de handen uit de mouwen om ‘voor en door het MKB’ de brede kennis over duurzaamheid in de regio Salland beschikbaar te maken. Hierdoor krijgen duurzame projecten een extra impuls en verdwijnen ze niet in de ijskast.

Als initiatiefnemers van CO2-reducerende initiatieven wat steun kunnen gebruiken, even vast zitten, niet weten hoe verder te komen, of gewoon even willen sparren met een onafhankelijk deskundige, dan kan men via de website contact opnemen: www.duurzaamsalland.nl
Voor meer informatie zie: www.duurzaamsalland.nl

Duurzaam Salland Energieplein in Deventer

Op woensdag 5 oktober vindt het eerste business-to-business-evenement Deventer Marktplaats plaats. Adbrevio organiseert een Energieplein op deze beurs. Deelnemende ondernemingen presenteren zich op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Maak kennis met de mogelijkheden van duurzaam transport, duurzame energie en energiebesparing! Van elektrische scooter tot biomassa en zonnepanelen. Praktisch, duurzaam en kostenbesparend.

Deventer Marktplaats wordt georganiseerd voor en door Deventer ondernemers. Het evenement biedt volop mogelijkheid om te netwerken en om kennis en ervaringen uit te wisselen. Zorg dan ook dat u erbij bent op 5 oktober van 13.00 tot 23.00 uur in de Lebuïnuskerk te Deventer!

Laat uw netwerk zien dat u aanwezig zult zijn en meld u aan voor het evenement via Facebook of Linkedin!

Kamerbrief SDE+

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie informeert de Tweede Kamer over het openstellen van de SDE+regeling. Deze regeling zorgt voor een beter investeringsklimaat voor duurzame energie en stimuleert ook het ondernemerschap. Dit kunt u lezen in de kamerbrief.
22-04-2011
(bron: AgentschapNL)

Wilt u deze subsidie aanvragen, een energiescan uitvoeren en vervolgens in energiemaatregelen investeren, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682