Waardebonnen isolatieglas verlengd

03-02-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Vanwege het aanhoudende winterweer en het feit dat veel glaszetters hierdoor geen glas kunnen plaatsen, heeft het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) besloten om de geldigheid van de waardebonnen voor isolatieglas te verlengen. Het ministerie is van plan om de geldigheidsdatum voor waardebonnen die zijn uitgegeven in najaar 2009 te verlengen tot 01-05-2010. Deze aanpassing geldt alleen voor gevallen waarin aantoonbaar sprake is van vertraging door weersomstandigheden. Voor glas dat vóór 01-10-2009 al is geplaatst, blijft de declaratieperiode voor glaszetters ongewijzigd op 4 maanden.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz