Subsidieplafond 2009 Duurzame Stallen verhoogd

01-02-2010 – Staatscourant 2010, nr.1503 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van LNV heeft het subsidieplafond 2009 voor de Regeling LNV-subsidies, onderdeel Integraal Duurzame Stallen en Houderijsystemen verhoogd met 3,5 miljoen euro. De reden hiervoor is dat de minister meer kwalitatief goede subsidieaanvragen wil honoreren dan het oorspronkelijke subsidieplafond van 2,5 miljoen euro toelaat.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz