Overijssel stelt Natuurbeheerplan 2011 vast

24-09-2010 – Provincie Overijssel – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft het Natuurbeheerplan 2011 vastgesteld. In het Natuurbeheerplan wordt aangeven welke gebieden in aanmerking komen voor natuurbeheersubsidies via het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het SNL gaat uit van meer vertrouwen in de natuurbeheerders, zodat er minder uitvoeringslasten zijn. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een natuurbeheerder gecertificeerd worden door een certificerende organisatie.

Programma van eisen
Voor de certificering heeft de provincie het ‘Programma van Eisen Kwaliteitshandboek Natuurbeheer’ vastgesteld. In het Programma van Eisen geeft de provincie aan, aan welke eisen een natuurbeheerder moet voldoen om voor certificering in aanmerking te komen. Een certificerende organisatie gebruikt het Programma van Eisen als toetsingskader bij het certificeren van een natuurbeheerder.

Achtergrond
Het SNL is op 01-01-2010 in werking getreden voor de onderdelen Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en Investeringen in Nieuwe Natuur. Op 01-01-2011 treedt het onderdeel Natuur en Landschapsbeheer in werking.

Het nieuwe Natuurbeheerplan van Overijssel is te vinden op de website van de provincie.