Subsidie integraal duurzame stal 2014

Ondernemers die willen investeren in de huisvesting van dieren en daarbij rekening houden met dierenwelzijn kunnen weer subsidie aanvragen. De openstelling van de subsidie Investeringen in integraal duurzame stallen RLS is van 1 tot en met 29 augustus 2014.

Subsidie integraal duurzame stal alleen voor bepaalde gebieden

Ligt uw stal in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Met de lijst van Natura 2000-gebieden met stikstofproblemen en een programma om de afstand te bepalen tot het gebied kunt u zien of uw stal aan deze voorwaarde voldoet.

Hoeveel subsidie

Er is € 9 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. U krijgt 40% van de meerkosten vergoed. De meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor de normstal en de totale kosten voor de integraal duurzame stal. Deze extra kosten maakt u voor verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van toepassing, voor verbetering van het milieu of van diergezondheid. U kunt maximaal € 250.000 per aanvraag krijgen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Plaats nu voordelig zonnepanelen in plaats van asbest op het dak

zonnepanelen

Ondernemers die investeren in het vervangen van het asbestdak van een loods, een stal of een ander bedrijfsgebouw, kunnen rekenen op een belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Sinds vorig jaar is het bovendien fiscaal aantrekkelijk om tegelijk op deze asbestvrij gemaakte daken zonnepanelen te plaatsen. Ondernemers die daarvoor kiezen, kunnen rekenen op Energie-investeringsaftrek (EIA) en Vamil voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen.

Dit pakket aan fiscale voordelen is het gevolg van een Green Deal tussen het ministerie van I&M en landbouworganisatie LTO. Informatie over het aanvragen van deze belastingvoordelen vindt u op de website van MIAVamil. Hier vindt u ook een handleiding met een toelichtiing op de aanvraagprocedure en rekenvoorbeeld over het financieel voordeel voor de ondernemer. Investeringen in woningen zijn uitgesloten voor de regelingen.

Wilt u gebruik maken van deze regeling, neemt u dan contact met ons op.

Rabobank beloont innovatieve ondernemers

WBSO.biz

BOXMEER – Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft zeven bedrijven uit de regio beloond voor hun innovatieve, vernieuwende ideeën. Tijdens een speciale felicitatielunch ontvingen Venamics, Ingredients4Health, Elzenfarm, Geurts Hout, Stichting Dedicon, FysioSupport en De Haas Haps een aanmoediging van 1.500 euro per bedrijf. Tijdens het Rabo Business Event op 23 augustus worden de vier winnaars bekend gemaakt. Naast het geldbedrag waren de ondernemers vooral verguld met de waardering die ze kregen voor hun inspanningen.

Via het Fonds Vernieuwend Ondernemen biedt de Rabobank ondernemers al sinds 2006 een financieel duwtje in de rug bij de realisatie van een veelbelovende innovatie of vernieuwend idee. In 2012 dienden maar liefst 27 bedrijven een inzending in. Onder voorzitterschap van Harald Klijnman, directeur Bedrijven van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, beoordeelde de beoordelingscommissie die bestaat uit vijf leden de inzendingen op een vijftal aspecten: innovatiegehalte, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, klantgerichtheid, het belang voor de regio en rentabiliteit. De winnaars zijn:

Venamics

Venamics houdt zich bezig met advisering, projectmanagement en engineering betreffende de automotive sector. Hun innovatieve idee omvat de ontwikkeling van een optische sensor-module, zodat metingen van de sliphoek van voertuigen voor meerdere bedrijven en instanties betaalbaar en toegankelijk worden. Deze metingen dragen bij aan het beoordelen en verbeteren van de voertuigveiligheid.

Ingredients4Health

Ingredients4Health is actief in natuurlijke voedingsmiddelen ter verbeteringen van de gezondheid. Zij willen een nieuw melk vervangend product op de markt brengen, wat onder licentie in Boxmeer wordt geproduceerd. Deze lactosevrije melk wordt gemaakt van speciale lijnzaadolie, is 100% natuurlijk en voldoet aan vele gezondheidsclaims. Het product wordt tevens gekoppeld aan het ‘Klaartje Derks fonds’.

Elzenfarm

Elzenfarm, speler op de markt van melkveehouderij, spant zich in voor de ontwikkeling van een nieuwe ploegmethode. Door te ploegen met een eg als alternatief voor een vorenpakker of aandrukrol wordt de grond omgekeerd en verkruimelt. Deze ploegmethode verbruikt minder brandstof, voorkomt dichtslempen van de grond en verbeterd de benutting van mineralen, waardoor de gewassenopbrengst verbeterd.

Geurts Hout

De werkzaamheden van Geurts Hout BV variëren van exclusieve trappen tot speciale betimmeringen en restauratiewerk. Zij staan nu tevens klaar voor de productie van wandpanelen van gekloofd hout, een nieuwe duurzame vorm van wandbekleding waarbij gewerkt wordt met gerecycled zaaghout. De uitvoering zal plaats vinden door mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Stichting Dedicon

Stichting Dedicon helpt organisaties bij het aanbieden van informatie en lectuur op maat, zoals gesproken kranten, brochures in braille en digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware. Ter bevordering van de leesvaardigheid van moeilijk lezende leerlingen willen zij de applicatie ‘LEZERGAME’ ontwikkelen. De canon van de jeugdliteratuur zal door lezen en luisteren tegelijkertijd ook voor hen beschikbaar worden.

FysioSupport

FysioSupport is een aanbieder van fysiotherapiebehandelingen voor diverse lichamelijke klachten. Naast de huidige mogelijkheden willen zij nu ook oefen- en trainingsruimtes creëren met een aangepaste atmosfeer, de zogenoemde hoogtekamers. Trainen in een zuurstofarme omgeving geeft extra prikkels aan het herstelmechanisme van het lichaam, waardoor behandeling effectiever worden.

De Haas

Bakkerij de Haas uit Haps is regionaal bekend om het vervaardigen van brood en banket. Om in een kortere tijd meer te kunnen produceren willen zij de banketproductie stroomlijnen en efficiënter organiseren middels lopende banden, vulmachines en vaste werkplekken. Deze productiemethode verbetert de concurrentiepositie, waardoor nieuwe markten betreden kunnen worden.

Bron: www.kliknieuws.nl

Subsidie Rijksoverheid wellicht ook mogelijk

Ook de Nederlandse overheid stimuleert het produceren van innovatieve producten o.a. via de WBSO-subsidie, RDA-subsidie en Innovatiebox. Veel ondernemers maken gebruik van deze regelingen die zorgen voor een stukje ondersteuning bij het aangaan van ontwikkelingskosten. De innovatiebox is extra interessant. Onder voorwaarden kunnen ondernemers in aanmerking komen voor zeer lage vennootschapsbelasting (5%!!), maar hiervoor zullen de ondernemers eerst WBSO toegewezen moeten krijgen.

Voor meer informatie over de WBSO, RDA en Innovatiebox neemt u contact op met www.wbso.biz op, via Tel 0570-763764 of [email protected].

Subsidie voor bedrijven moet druk op de natuur verminderen

WBSO.biz

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor plannen om de druk van hun bedrijf op de natuur te verminderen. Agentschap NL voert deze subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven uit.

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen willen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. De bedrijven moeten afkomstig zijn uit de sectoren agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences and health of toerisme. Met behulp van het subsidiegeld kunnen ze pilotprojecten uitvoeren waarvan de overheid de helft betaalt. Per project wordt niet meer dan een half miljoen euro uitgekeerd. In totaal is er 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de projecten. Het budget is beschikbaar gesteld door het het ministerie van EL&I.

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie

De subsidieregeling is ontworpen door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE), in samenwerking met het ministerie van EL&I. Het Platform is begin 2011 op initiatief van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN NL) en VNO-NCW ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen. Het Platform is ook nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Bron: AgentschapNL

Andere subsidies voor innovatie

Er zijn nog meer subsidiemogelijkheden voor innovaties. Zo kan een ondernemer vaak gebruikmaken van de WBSO, de RDA en in sommige gevallen de innovatiebox. Wilt u meer weten over andere subsidiemogelijkheden (of wellicht bovenstaande subsidie aanvragen), neemt u dan contact op met onze experts.

45 Procent meer investeringen in energiebesparing en duurzame energie

duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Bron: AgentschapNL

Bedrijven investeerden in 2011 fors meer in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Samen vroegen ze fiscale aftrek aan voor 1,5 miljard euro aan energie-investeringen, dit is 45 procent meer dan in 2010.

Bijna 640 miljoen euro werd uitgegeven aan het opwekken duurzame energie en 820 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen. Dat staat in het jaarverslag van de Energie- Investeringsaftrek (EIA). Agentschap NL ontving in 2011 bijna 16.000 aanvragen voor een fiscaal voordeel, dit is beduidend meer dan voorgaande jaren.

De Energie-Investeringsaftrek (EIA), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stimuleert technische innovaties en groene groei via fiscale voordelen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedraagt in 2011 in totaal 116 miljoen euro. De meeste sectoren hebben in 2011 meer geïnvesteerd, vooral bedrijven in de sectoren energie, industrie, land- & tuinbouw, handel en dienstverlening. Een uitzondering vormen de bedrijven in de bouw & onroerend goed, zij investeerden minder dan in 2010.

Steeds meer gebouwen en processen energie-efficiënter

De meeste aanvragen zijn binnengekomen voor het realiseren van enerzuinige bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld voor warmtepompen, isolatie, energiezuinige verlichting en ventilatie. Ondernemers investeerden het meest in de processen voor het opwekken van duurzame energie, waarbij vooral de hogere investeringsbedragen opvallen in windenergie, bio-energie en zonne-energie. Zij dragen bij aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie.

Flinke CO2-reductie

De investeringen die in 2011 door de EIA zijn ondersteund, leveren naar verwachting een CO2-reductie op van meer dan 1.000 kiloton per jaar en het verbruik van 530 miljoen m3 aardgas wordt voorkomen.

Over de Energie investerings Aftrek

De EIA valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Financiën. Agentschap NL voert in samenwerking met de Belastingdienst de regeling uit. Met de EIA kunnen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten in energiebesparende technieken en duurzame energie aftrekken van de fiscale winst.

Wilt u gebruik maken van de EIA, neemt u dan contact met ons op.