KP7: vooraankondiging oproep Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology 2011

17-02-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

Het Agentschap NL meldt dat de KP7-oproep 2011 voor het thema ‘Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology’ eind juli 2010 wordt verwacht. De aanvraagperiode loopt naar verwachting t/m januari 2011. De oproep 2011 zal in de volgende opzichten afwijken van de voorgaande oproepen:

  • voor een gedeelte van de topics zal er meer dan één project per topic gefinancierd kunnen worden;
  • het maximale subsidiebedrag voor grote projecten (CP-IP’s) wordt verlaagd van 9 miljoen euro naar 6 miljoen euro;
  • de nadruk ligt meer op het MKB. Bij een deel van de topics zal mkb-deelname een vereiste zijn. Daarnaast zullen er speciale mkb-projecten komen.

Meer informatie is te vinden op de site van het Agentschap NL.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz