k24-mpi-nairobi-dam.VOB

Belangrijke innovatie op het gebied van watervoorziening in 3e wereld landen.