45 Procent meer investeringen in energiebesparing en duurzame energie

duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Bron: AgentschapNL

Bedrijven investeerden in 2011 fors meer in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Samen vroegen ze fiscale aftrek aan voor 1,5 miljard euro aan energie-investeringen, dit is 45 procent meer dan in 2010.

Bijna 640 miljoen euro werd uitgegeven aan het opwekken duurzame energie en 820 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen. Dat staat in het jaarverslag van de Energie- Investeringsaftrek (EIA). Agentschap NL ontving in 2011 bijna 16.000 aanvragen voor een fiscaal voordeel, dit is beduidend meer dan voorgaande jaren.

De Energie-Investeringsaftrek (EIA), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stimuleert technische innovaties en groene groei via fiscale voordelen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedraagt in 2011 in totaal 116 miljoen euro. De meeste sectoren hebben in 2011 meer geïnvesteerd, vooral bedrijven in de sectoren energie, industrie, land- & tuinbouw, handel en dienstverlening. Een uitzondering vormen de bedrijven in de bouw & onroerend goed, zij investeerden minder dan in 2010.

Steeds meer gebouwen en processen energie-efficiënter

De meeste aanvragen zijn binnengekomen voor het realiseren van enerzuinige bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld voor warmtepompen, isolatie, energiezuinige verlichting en ventilatie. Ondernemers investeerden het meest in de processen voor het opwekken van duurzame energie, waarbij vooral de hogere investeringsbedragen opvallen in windenergie, bio-energie en zonne-energie. Zij dragen bij aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie.

Flinke CO2-reductie

De investeringen die in 2011 door de EIA zijn ondersteund, leveren naar verwachting een CO2-reductie op van meer dan 1.000 kiloton per jaar en het verbruik van 530 miljoen m3 aardgas wordt voorkomen.

Over de Energie investerings Aftrek

De EIA valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Financiën. Agentschap NL voert in samenwerking met de Belastingdienst de regeling uit. Met de EIA kunnen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten in energiebesparende technieken en duurzame energie aftrekken van de fiscale winst.

Wilt u gebruik maken van de EIA, neemt u dan contact met ons op.

Steun voor aquacultuurbedrijven

07-02-2011 – Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie neemt in 2011 een aantal maatregelen om ondernemers in de viskweeksector te ondersteunen. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Actieplan
De staatssecretaris wil de marktpositie van de sector versterken en heeft daarom het LEI en IMARES opdracht gegeven een actieplan te maken om aquacultuurbedrijven te helpen bij het verbeteren van hun marktpositie, efficiëntie, kostenbesparing en innovatie.

Subsidies
Voor wat betreft subsidies neemt de staatssecretaris de volgende maatregelen:

  • De subsidieregeling ‘Investeringen in de aquacultuur’ wordt aangepast aan het genoemde actieplan. De regeling wordt opengesteld van 01-09-2011 t/m 30-09-2011. Er is een budget van 1,8 miljoen euro beschikbaar;
  • De Garantstelling Landbouw wordt in de loop van 2011 uitgebreid zodat ook viskweekbedrijven hier gebruik van kunnen maken.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

LNV-Loket wordt DR-Loket

17-01-2011 – Ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Vanaf 14-01-2011 is de naam van het LNV-Loket veranderd in DR-Loket. De naamswijziging heeft te maken met de overgang van het voormalige ministerie van LNV naar het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw. De naam LNV-Loket past daar niet bij.

Dienst Regelingen
DR-Loket is onderdeel van de uitvoeringsorganisatie Dienst Regelingen (DR). DR werkt rijksbreed voor diverse opdrachtgevers en doelgroepen. Op landbouwgebied verzorgt DR diensten op het terrein van onder andere subsidieregelingen, EU-regelingen, het mestbeleid, vergunningen, ontheffingen en de registratie van dieren en percelen.

Noord-Nederland: NIOF- en HRM+-subsidie ook in 2011

07-01-2011 – SNN – Ondernemen en investeren

MKB-ondernemers in de de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen ook in 2011 subsidie aanvragen via de regeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF). Dat meldt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op zijn website.

NIOF
Via de NIOF kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van innovatie en vernieuwing. Er is subsidie beschikbaar voor onder andere ontwikkelingsprojecten, het in dienst nemen van kennisdragers voor onderzoeksprojecten en deelneming aan buitenlandse beurzen. Voor 2011 is een budget van 12,6 miljoen euro beschikbaar. De regeling blijft in 2011 in eerste instantie in ongewijzigde vorm bestaan. SNN zal begin 2011 bekijken of er nog wijzigingen in de regeling worden doorgevoerd.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het SNN.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Milieulijst 2011 digitaal beschikbaar

04-01-2011 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Het Agentschap NL heeft vanaf 04-01-2011 op zijn website een zoekfunctie beschikbaar gesteld waarmee de Milieulijst 2011 eenvoudig is te doorzoeken:

www.senternovem.nl/vamil_mia/milieulijst/index.asp

De zoekfunctie voor de Milieulijst 2010 is niet langer beschikbaar.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682