Steun voor aquacultuurbedrijven

07-02-2011 – Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie neemt in 2011 een aantal maatregelen om ondernemers in de viskweeksector te ondersteunen. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Actieplan
De staatssecretaris wil de marktpositie van de sector versterken en heeft daarom het LEI en IMARES opdracht gegeven een actieplan te maken om aquacultuurbedrijven te helpen bij het verbeteren van hun marktpositie, efficiëntie, kostenbesparing en innovatie.

Subsidies
Voor wat betreft subsidies neemt de staatssecretaris de volgende maatregelen:

  • De subsidieregeling ‘Investeringen in de aquacultuur’ wordt aangepast aan het genoemde actieplan. De regeling wordt opengesteld van 01-09-2011 t/m 30-09-2011. Er is een budget van 1,8 miljoen euro beschikbaar;
  • De Garantstelling Landbouw wordt in de loop van 2011 uitgebreid zodat ook viskweekbedrijven hier gebruik van kunnen maken.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682