Bedragen 2012 zelfstandigenaftrek voor WBSO bekend

WBSO.biz

De bedragen voor de zelfstandigenaftrek S&O voor 2012 zijn bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën. De aftrek voor zelfstandigen in 2012 bedraagt 12.310 euro.

Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt, komen in aanmerking voor een extra aftrek S&O. In 2012 bedraagt deze aftrek 6.157 euro.

Wijzigingen in de WBSO voor 2012

WBSO.biz

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2012 gepresenteerd. Hierin zijn de volgende punten voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangekondigd:

  • het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 50% naar 42%
  • het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 64% naar 60%
  • de bovengrens van de 1e schijf wordt verlaagd van 220.000 euro naar 110.000 euro
  • het percentage van de 2e schijf wordt verlaagd van 18% naar 14%
  • het plafond blijft 14 miljoen euro
  • de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen worden geïndexeerd.

Het budget voor de WBSO in 2012 bedraagt 864 miljoen euro.

Wilt u meer over de WBSO weten, dan kunt u contact opnemen met de experts van www.wbso.biz.