Wijzigingen in de WBSO voor 2012

WBSO.biz

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2012 gepresenteerd. Hierin zijn de volgende punten voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangekondigd:

  • het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 50% naar 42%
  • het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 64% naar 60%
  • de bovengrens van de 1e schijf wordt verlaagd van 220.000 euro naar 110.000 euro
  • het percentage van de 2e schijf wordt verlaagd van 18% naar 14%
  • het plafond blijft 14 miljoen euro
  • de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen worden geïndexeerd.

Het budget voor de WBSO in 2012 bedraagt 864 miljoen euro.

Wilt u meer over de WBSO weten, dan kunt u contact opnemen met de experts van www.wbso.biz.