Noord-Nederland: NIOF- en HRM+-subsidie ook in 2011

07-01-2011 – SNN – Ondernemen en investeren

MKB-ondernemers in de de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen ook in 2011 subsidie aanvragen via de regeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF). Dat meldt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op zijn website.

NIOF
Via de NIOF kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van innovatie en vernieuwing. Er is subsidie beschikbaar voor onder andere ontwikkelingsprojecten, het in dienst nemen van kennisdragers voor onderzoeksprojecten en deelneming aan buitenlandse beurzen. Voor 2011 is een budget van 12,6 miljoen euro beschikbaar. De regeling blijft in 2011 in eerste instantie in ongewijzigde vorm bestaan. SNN zal begin 2011 bekijken of er nog wijzigingen in de regeling worden doorgevoerd.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het SNN.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Samengaan CPLA en CPA

29-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het programma Collectieve Propaganda Landbouw Activiteiten (CPLA) is samengevoegd met het programma Collectieve Propaganda Activiteiten (CPA). Dit betekent:
het budget van CPA is verhoogd met het budget dat oorspronkelijk voor CPLA was bestemd;
voorheen-CPLA-voorstellen dingen nu mee met de CPA-voorstellen;
voor de landbouwsector gelden geen andere criteria meer dan voor voorstellen uit andere sectoren.

De eerste CPA-tender in 2011 loopt t/m 25-02-2011.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Openstelling EL&I-subsidies 2011

27-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20886 – Ondernemen en investeren

 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft voor 14 subsidieregelingen de aanvraagperiodes en budgetten voor 2011 bekendgemaakt in de Staatscourant 2010, nr. 20886. Het gaat vooral om investeringssubsidies en in mindere mate om innovatiesubsidies. Bijna de helft van de genoemde subsidieregelingen zijn garantieregelingen waarbij het Rijk garant staat voor een deel van een lening aan een bedrijf.

 

Overzicht
Hieronder volgt een overzicht van de regelingen waarvoor de minister nu de aanvraagperiode en het budget voor 2011 heeft bekendgemaakt.

 

Voor de volgende regelingen loopt de aanvraagperiode van 01-01-2011 t/m 31-12-2011:

 • Borgstelling MKB-kredieten (plafond: 830 miljoen euro);
 • Groeifaciliteit (incl. ondernemingsfinanciering en garantstelling gericht op bankgaranties) (plafond: 1.678 miljoen euro);
 • Seed Capital Technostarters (plafond: 12 miljoen euro);
 • Valorisatieprogramma (plafond: 25 miljoen euro);
 • Borgstelling Scheepsnieuwbouw (plafond: 1.000 miljoen euro);
 • Innovatiekredieten (plafond: 47,5 miljoen euro);
 • Prepare2Start (plafond: 14 miljoen euro);
 • 2Getthere (plafond: 6 miljoen euro);
 • Opkomende Markten (plafond: 2 miljoen euro).

De volgende subsidieregelingen hebben verschillende aanvraagperiodes:

 • Eurostars-projecten: van 01-02-2011 t/m 22-02-2011 (plafond: 3,13 miljoen euro);
 • Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid: van 02-01-2011 t/m 31-01-2011 (plafond: 23 miljoen euro);
 • Risico’s Dekken voor Aardwarmte: van 01-10-2010 t/m 01-04-2011 (plafond 43,35 miljoen euro);
 • Life Sciences and Health (LSH) – ETB-projecten: van 01-10-2010 t/m 01-02-2011 (plafond: 3 miljoen euro);
 • IOP’s – Maritiem (offshore): van 31-01-2011 t/m 25-02-2011 (plafond: 1,08 miljoen euro).

Andere subsidies

Het is nog niet bekend of er 2011 geld beschikbaar komt voor de andere investerings- en innovatiesubsidies van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

 

Verscherpte criteria voor CPA-tenders 2011

21-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

 

In 2011 zullen weer 2 nieuwe tenders openen voor het programma Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA). Voor deze tenders gelden wel scherpere criteria dan in 2010. De verscherpte criteria zijn:

 • een hogere verplichte eigen bijdrage;
 • missies/beurzen moeten voortaan minimaal 8 deelnemers hebben;
 • er komt een resultaatverplichting: als er bijvoorbeeld een voorstel ligt voor 15 deelnemers en er zijn maar 12 aanmeldingen, dan wordt 3/15 gekort op de totale kosten;
 • een voorstel voor een losse ‘Holland Lounge’ op een beurs behoort niet langer tot de mogelijkheden;
 • een voorstel dat voor de 3e keer wordt ingediend, wordt alleen in behandeling genomen als dit voorstel eerder 1 keer is afgewezen en 1 keer is gehonoreerd.

Reden

Als reden voor de verscherpte criteria noemt Agentschap NL het grote verschil in 2010 tussen het aantal ingediende voorstellen en het aantal gehonoreerde voorstellen. In dat jaar werden in totaal 300 voorstellen ingediend waarvan er slechts 86 werden gehonoreerd. De verscherpte criteria moeten zorgen voor minder voorstellen en daardoor een grotere slaagkans en minder tijdverspilling.

 
Aanvragen

De 1e CPA-tender in 2011 zal lopen van begin januari 2011 t/m 25-02-2011. De 2e tender in 2011 zal sluiten halverwege september 2011. Wanneer deze 2e tender opengaat is nog niet bekend.

 

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

 

Plafond en aanvraagperioden PSI 2011 gepubliceerd

10-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 19989 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

 

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft het subsidieplafond en de beleidsregels voor het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) voor 2011 vastgesteld. In 2011 bedraagt het budget voor het programma 70 miljoen euro.

 

PSI
Het doel is het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling door het bevorderen van vernieuwende investeringen in de private sector in ontwikkelingslanden. Het programma valt uiteen in 2 deelprogramma’s:

 • PSI Regulier heeft betrekking op investeringen in 41 ontwikkelingslanden;
 • PSI Plus is bedoeld voor projecten in Afghanistan, Burundi, Democratische Republiek Congo, Guatemala, Jemen, Pakistan, Palestijnse gebieden, Sierra Leone en zuidelijk Sudan.

Aanvraag en budget

In aanmerking komen ondernemingen in Nederland of onder bepaalde voorwaarden ondernemingen in het buitenland. Er zijn 2 aanvraagperioden:

 • 11-12-2010 t/m 14-02-2011, 15.00 uur;
 • 15-02-2011 t/m 22-08-2011, 15.00 uur.

De subsidie voor PSI Regulier bedraagt 50% van de projectkosten tot een maximum van 750.000 euro. De subsidie voor PSI Plus bedraagt 60% van de projectkosten tot een maximum van 900.000 euro. Voor de 1e aanvraagperiode is een budget van 35 miljoen euro beschikbaar. Het budget voor de 2e aanvraagperiode wordt voor aanvang van die aanvraagperiode bekendgemaakt.

 

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682