Verscherpte criteria voor CPA-tenders 2011

21-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

 

In 2011 zullen weer 2 nieuwe tenders openen voor het programma Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA). Voor deze tenders gelden wel scherpere criteria dan in 2010. De verscherpte criteria zijn:

  • een hogere verplichte eigen bijdrage;
  • missies/beurzen moeten voortaan minimaal 8 deelnemers hebben;
  • er komt een resultaatverplichting: als er bijvoorbeeld een voorstel ligt voor 15 deelnemers en er zijn maar 12 aanmeldingen, dan wordt 3/15 gekort op de totale kosten;
  • een voorstel voor een losse ‘Holland Lounge’ op een beurs behoort niet langer tot de mogelijkheden;
  • een voorstel dat voor de 3e keer wordt ingediend, wordt alleen in behandeling genomen als dit voorstel eerder 1 keer is afgewezen en 1 keer is gehonoreerd.

Reden

Als reden voor de verscherpte criteria noemt Agentschap NL het grote verschil in 2010 tussen het aantal ingediende voorstellen en het aantal gehonoreerde voorstellen. In dat jaar werden in totaal 300 voorstellen ingediend waarvan er slechts 86 werden gehonoreerd. De verscherpte criteria moeten zorgen voor minder voorstellen en daardoor een grotere slaagkans en minder tijdverspilling.

 
Aanvragen

De 1e CPA-tender in 2011 zal lopen van begin januari 2011 t/m 25-02-2011. De 2e tender in 2011 zal sluiten halverwege september 2011. Wanneer deze 2e tender opengaat is nog niet bekend.

 

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682