Langer vitaal met de Parkinson Buddy

WBSO.biz

Met een bevolking die in ras tempo vergrijst, wordt het steeds belangrijker dat mensen mobiel blijven. De Parkinson Buddy speelt op die vraag in. Niet alleen blijven Parkinson patiënten langer vitaal, het helpt ook de symptomen te bestrijden.

De VU klopte drie jaar geleden bij 2M Engineering Ltd aan. Het bedrijf uit Veldhoven is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve hoogtechnologische producten voor onder andere de medische sector. “We hadden al een product ten behoeve van het revalidatieproces ontwikkeld en van daaruit kwam de vraag van fysiotherapeuten verbonden aan de VU of wij een apparaat konden ontwikkelen om Parkinson patiënten in hun dagelijks leven te ondersteunen”, vertelt directrice Gillian Mimnagh. “De Parkinson Buddy is echter gericht op een specifieke doelgroep en de functies moeten op hen afgestemd zijn. Daardoor was het niet mogelijk om voort te borduren op bestaande technologie en hebben we een compleet nieuw apparaat ontwikkeld.”

Kritische blik

2M Engineering Ltd vroeg in 2009 WBSO aan en inmiddels is de Parkinson Buddy bijna productierijp. Op dit moment test een groep patiënten in het Sint Annaziekenhuis in Geldrop het lange termijngebruik van de buddy. “De WBSO-regeling kenden wij al vanuit het verleden”, legt Mimnagh uit. “Financiële ondersteuning is essentieel bij innovatieve ontwikkelingen. Maar we hebben als bedrijf gemerkt dat we misschien nog wel meer waarde hechten aan de begeleiding die Agentschap NL biedt bij de WBSO. Zo worden er vragen gesteld. Vragen over bijvoorbeeld het aantonen van de innovatieve ontwikkeling, maar ook ten aanzien van de toevoeging op de markt. Het zijn die vragen en kritische blik van een deskundige buitenstaander die onontbeerlijk zijn in een innovatieproces en die er soms net weer voor zorgen we in de juiste richting blijft koersen.”

Werking

De Buddy is een compact apparaat dat op de borst gedragen wordt en drie functies herbergt. Mimnagh: “Als eerste is er de metronoomfunctie. Een bekend verschijnsel bij Parkinsonpatiënten zijn freezes. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld ineens stil komen te staan tijdens een wandeling, omdat de spieren geen signaal van de hersenen ontvangen. Door de metronoomfunctie die is ingesteld op de normale loopfrequentie krijgt de patiënt audiologische ondersteuning, waardoor ze ‘in de maat’ blijven bewegen en freezes worden voorkomen.” Een andere functie van het apparaat is gericht op postuurcorrectie. “Een van de symptomen van Parkinson is dat patiënten voorover hellen en last van hun rug krijgen. De fysiotherapeut kan een streefhoek instellen op de buddy. Als iemand te lang in een verkeerde positie staat, gaat het apparaat zacht trillen om de patiënt hierop te wijzen.” En als laatste is er de signaalfunctie. “Deze toepassing is met name gericht op de behandeling. Het apparaat signaleert de activiteiten, maar ook bijvoorbeeld hoe vaak mensen last hebben van freezes. Dit geeft de behandelend fysiotherapeut inzicht in het verloop van de ziekte. Dat is erg belangrijk, mede omdat uit onderzoek van het Radboud naar voren kwam dat Parkinson zich trager ontwikkelt bij een gezonde mate van lichaamactiviteit.”

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is de WBSO subsidie? Combineer de WBSO aanvraag met de RDA subsidie! Slechts 5% Vennootschapsbelasting met de innovatiebox
Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten kunt de WBSO aanvragen. Voor andere kosten en uitgaven van R&D-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.

 

Waterturbines

De ontwikkeling van de waterturbines kostte Tocardo meer dan acht jaar, maar eind 2012 was het zover en werd het eerste project in Nepal gerealiseerd. Uniek aan deze Nederlandse waterturbines is dat zij geplaatst kunnen worden in rivieren – zonder dat daarvoor dammen vereist zijn – en bij getijdenstromen. Hierdoor kunnen de turbines in veel delen van de wereld voorzien in de stroomvoorziening.

“Wij leveren onderwaterturbines in verschillende variëteiten van 50 (T50) tot 200 kW (T200). Wat onze turbines uniek maakt is dat ze op relatief kleine schaal en op veel plaatsen toepasbaar zijn. De turbines tot 100 kW (T100) zijn geschikt voor rivieren en de turbines tot 200 kW voor getijdenstromen in dammen en bij bruggen en grote rivieren. Enige voorwaarde is dat er het water voldoende snel stroomt en plaatsing niet wordt belemmerd door andere economische activiteiten. Daarom zullen de kleine turbines stroomopwaarts het meeste rendement hebben. Daarnaast zijn de turbines niet landschapvervuilend. Ze worden onder het wateroppervlak geplaatst en hebben afhankelijk van het type een diameter van 4 tot 6 meter”, vertelt Tocardo-directeur Hans van Breugel.

Ontwikkeling

Met de ontwikkeling begon Tocardo in 2002 en in 2008 werd de eerste turbine in de Afsluitdijk geplaatst. Deze turbine van 50 kW bij Den Oever is inmiddels vier jaar in bedrijf. Van Breugel: “De turbine dient als test- en demonstratiemodel en zit vol sensoren. Met de kennis en ervaring die we hier hebben opgedaan, hebben we de turbines verder geoptimaliseerd.” Inmiddels heeft het bedrijf al een volgende stap gezet en is ook de T100 productierijp. “Voor dit model en de T50 zullen we steeds minder een beroep doen op de WBSO. Maar het staat buiten kijf dat we van deze regeling veel profijt hebben gehad. Het heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de waterturbines en is een goed voorbeeld van een stimulerende overheidsregeling. Gedurende het hele R&D traject was het een belangrijk en succesvol instrument voor ons naast een subsidie van provincie Noord Holland en de EU.”

Grote turbines

Voor de verdere ontwikkeling van de grotere waterturbines doet Tocardo nog wel een beroep op de WBSO. “In de Oosterscheldedam komt een demonstratieopstelling van de vijf T200 turbines die bijna productieklaar zijn. Daarnaast ontwikkelen we op dit moment de T500. Dit is een opschaling van het huidige assortiment. We hebben berekend dat het maximale rendement uit dit type generator 800 KW is. Om tot een opwekking van 1 MW en meer te komen moet een technologieslag worden gemaakt, daar zijn we momenteel in de conceptfase ook mee bezig.” Volgens Van Breugel kunnen grote turbines voor getijdenenergie in bijna tien procent van de wereldenergievraag voorzien. “Maar behalve de grote toepasbaarheid is er nog een groot voordeel aan stroomopwekking uit getijden verbonden. Een getijde is een voorspelbare bron. In tegenstelling tot zon- en windenergie is het nu al mogelijk om de opbrengst in te schatten voor iedere gewenste datum. Die continuïteit van levering maakt het erg interessant.”

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is de WBSO subsidie? Combineer de WBSO aanvraag met de RDA subsidie! Slechts 5% Vennootschapsbelasting met de innovatiebox
Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten kunt de WBSO aanvragen. Voor andere kosten en uitgaven van R&D-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.

 

De E-go, net een gewone fiets

WBSO.biz

Een e-bike die op het oog nauwelijks te onderscheiden is van een gewone fiets. Voor de ontwikkeling van de E-go deed het Heerenveense bedrijf een beroep op de WBSO. Met deze vinding wil Batavus een jongere markt aanboren en het elektrisch fietsen ‘modern’ maken.

De eerste vraag aan Jan Jacob Altenburg, eindverantwoordelijk voor R&D bij Batavus is: hoe belangrijk is innovatie voor de rijwielbranche? “Innoveren, inspelen op trends en doorontwikkeling zijn onze levensaders. In de rijwielbranche is stilstand achteruitgang. Ieder jaar brengen we daarom een nieuwe collectie op de markt, omdat zowel de vakhandel als de consument nieuwe modellen en kleuren wil zien. Fietsen zijn modegevoelig, daarom worden bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de autobranche op de voet gevolgd. Maar wij ontwikkelen meer dan nieuwe frames en nieuwe kleuren, we steken ook veel energie in het verbeteren van de techniek en ergonomie.”

Marktinnovatie

Productinnovatie en -verbetering zijn bij Batavus doorlopende processen. “Onderscheidend aan de ontwikkeling van de E-go is ons streven naar marktinnovatie. Met deze e-bike willen we de markt voor elektrisch fietsen innoveren en een nieuwe, jongere doelgroep aanspreken. Door het plaatsen van de accu in de kettingkast denken we dat het mogelijk is”, aldus Altenburg. “De E-go verschilt optisch nauwelijks van een conventionele fiets en combineert een moderne uitstraling met hoogwaardig rijcomfort. Hierdoor zal de e-bike bijvoorbeeld ook mensen aanspreken die dagelijks op de fiets naar het werk gaan. Daarnaast is door de plaatsing van de accu in de kettingkast het rijcomfort vergroot en ligt het zwaartepunt lager, zodat de E-go makkelijk hanteerbaar is.”

Prototype

In 2008 ontstond het idee om een nieuwe elektrische fiets te ontwikkelen. “Samen met een leverancier bouwden we een ruw prototype waarbij de accu werd geplaatst in de kettingkast. Dat was ons uitgangspunt en van daaruit hebben we de E-go verder ontwikkeld”, vertelt zijn technische collega Henk van der Veen. Hij voegt daaraan toe dat het een tijdrovend proces was, want al met al vergde de ontwikkeling van de E-go ruim 10.000 uur. “Dat zijn niet alleen de research en development uren, maar ook uren van collega’s in de productie die het ontwikkelproces hebben ondersteund.” Dat het zoveel tijd kostte, had te maken met de andere plaatsing van de accu. “Plaatsing van de accu onder de bagagedrager is inmiddels gemeengoed. Het positioneren van de accu in de kettingkast betekende echter dat de fiets op tal van fronten aangepast moest worden. Zowel de kettingkast, de bedrading, als het frame werden opnieuw ontworpen en vervolgens werd de vorm van de accu door de leverancier afgestemd op de nieuwe fiets.”

Ontwikkeling

“Het traject van het eerste ontwerp tot de productie in mei 2012 is lang geweest en er zijn ruim vijf verbeterde versies van het prototype gemaakt”, vult Altenburg aan. “Omdat er zoveel tijd en geld gemoeid was met de ontwikkeling van de E-go, was het voor ons van groot belang dat we een beroep konden doen op de WBSO. Inmiddels is onze nieuwe e-bike enthousiast ontvangen door de markt, dat neemt echter niet weg dat het essentieel is om de kostprijs en de opbrengsten in de gaten te houden. Door de WBSO konden we de ontwikkelingskosten beperken en daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om bij toekomstige winsten een beroep te doen op de Innovatiebox.” Batavus beschikt voor de E-go over een S&O-verklaring. Hierdoor kan zij winst uit innovatieve activiteiten in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting onderbrengen. Over deze winsten geldt een belastingtarief van 5 procent in plaats van 20 of 25 procent.

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is de WBSO subsidie? Combineer de WBSO aanvraag met de RDA subsidie! Slechts 5% Vennootschapsbelasting met de innovatiebox
Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten kunt de WBSO aanvragen. Voor andere kosten en uitgaven van R&D-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.

 

Duurzame verf

WBSO.biz

Ursa Paint ontwikkelt en produceert duurzame verven. Hun Aquamarijn natuurverf, met plantaardige oliën als bindmiddel, is uniek in Nederland. Het bedrijf heeft met steun van de WBSO veel onderzoek gedaan om de verven duurzaam en watergedragen te maken. Er is vooral veel speurwerk verricht naar de omschakeling van terpentijn naar water.

Verf van het veld

“Dankzij de WBSO kunnen we één tot anderhalve arbeids-kracht extra aanstellen op ons laboratorium. In 1982 brachten we Nederlands eerste natuurverf op de markt onder de naam Aquamarijn”, vertelt technisch directeur Arnold van Westerhoven van Ursa Paint. “Als bindmiddel gebruikten we geen aardolieproduct, maar lijnolie uit lijnzaad.”

Duurzaam

Alle verven van Ursa Paint zijn nu op waterbasis of oplosmiddelarm. “We zijn begonnen met de parketlakken. Daar had je zwaar oplosmiddelengebruik, grote vloeroppervlakken en afgesloten ruimtes. Het leek ons heel zinvol om voor die lakken gezondere alternatieven te maken”, aldus Arnold van Westerhoven. Het afgelopen decennium zijn de watergedragen verven en lakken enorm in opkomst, constateert hij. “Dat komt mede door de wettelijke verplichting voor professionele schilders om in binnenruimtes verf op waterbasis te gebruiken. Dat heeft een flinke impuls gegeven.”

Problemen en oplossingen

Ursa Paint heeft met steun van de WBSO altijd veel onderzoek gedaan. Zoals zoeken naar de juiste bindmiddelsamenstellingen om de levensduur van de verf te verlengen. Veel speurwerk is ook verricht naar het watergedragen maken van de natuurverven. “Die waren eerst op basis van terpentijn, dat gewonnen wordt uit bomen. Het omschakelen naar watergedragen verf is een hele toer geweest. Dat moesten we helemaal zelf uitzoeken, omdat de gevestigde bindmiddelfabrikanten zich daar niet of nauwelijks mee bezighouden.”

Eén van de bijkomende problemen was dat lijnolie in een waterig milieu niet goed droogt. “Dat probleem hebben we inmiddels opgelost, maar we proberen de droging nog verder te verbeteren. Zo bestuderen we samen met de Wageningen Universiteit het droogversnellende effect van bepaalde nieuwe metaalzouten in verf.”

Met de WBSO beter resultaat

Bij hun onderzoeksactiviteiten doet Ursa Paint al jaren een succesvol beroep op de WBSO. “Zonder die financiële steun was het een stuk moeilijker voor ons geweest. Gemiddeld kunnen we met dat geld één tot anderhalve arbeidskracht extra aanstellen op ons laboratorium. Dus dankzij de WBSO hebben we meer, sneller en beter resultaat.”

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is de WBSO subsidie? Combineer de WBSO aanvraag met de RDA subsidie! Slechts 5% Vennootschapsbelasting met de innovatiebox
Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten kunt de WBSO aanvragen. Voor andere kosten en uitgaven van R&D-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.

 

Innovatieve blindenstok

WBSO.biz

Soms lijken innovaties een eenvoudige optelsom van bestaande toepassingen. Maar de door I-cane ontwikkelde blindenstok met positiebepaling en navigatie vergde heel wat onderzoeksuren voor het daadwerkelijk door blinden en slechtzienden gebruikt kon worden. De stok met GPS en intuïtieve voelpijl onder de duim bevordert de mobiliteit en zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden.

Meer zelfstandigheid voor blinden

De innovatieve taststok van I-Cane heeft al veel positieve aandacht gekregen. Zo zijn aan de stok diverse innovatieprijzen toegekend, zelfs zonder dat hij op de markt is verschenen. “Ons doel is de mobiliteit en zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden te bevorderen. En de eerste mijlpaal hebben we bereikt”, vertelt een trotse Hans Slijp, directeur van I-Cane social technology BV.

In 2008 heeft een proefpersoon zelfstandig een voor hem onbekende route afgelegd met het testsysteem. Een unicum dat mogelijk werd doordat de apparatuur inmiddels beschikt over een zeer hoge positienauwkeurigheid.”

Soms lijken innovaties een eenvoudige optelsom van bestaande toepassingen. Zo ook de blindenstok van I-Cane, een blindenstok voorzien van positiebepaling en navigatie. “Toch komt er veel tijd en geld kijken bij de ontwikkeling voor hij daadwerkelijk geschikt is om door blinden en slechtzienden gebruikt te worden”, weet Slijp “Om dat te bekostigen doen wij onder andere een beroep op de WBSO.”

Ontwikkeling

Digitale kaarten en GPS-applicaties bestaan al geruime tijd, maar zijn volgens Slijp niet geschikt voor de I-Cane. “Deze oplossingen zijn ontwikkeld voor automobilisten en hebben een positienauwkeurigheid van 4 meter of meer. Voor blinden en slechtzienden is dat onvoldoende en gevaarlijk, daarom lopen wij routes voor om die vervolgens op te slaan in het I-Cane systeem. Onafhankelijk van anderen kunnen blinden en slechtzienden op die wijze onbekende paden veilig afleggen.”

Een ander punt waar bij de ontwikkeling veel aandacht aan wordt besteed, is de wijze van informatieoverdracht. “Voor onze doelgroep zijn displays onbruikbaar. Daar komt bij dat blinden en slechtzienden liever geen navigatie-informatie via de oren ontvangen. De oren zijn immers nodig om gevaren in de omgeving te scannen. I-Cane heeft gekozen voor een in eigen beheer ontwikkelde en gepatenteerde intuïtieve voelpijl onder de duim, zodat de gebruiker aanwijzingen geluidloos kan volgen.”

Financiering

De verwachting is dat de blindenstok in 2012 op de markt komt. “Tot het zover is, moeten we echter nog veel tijd besteden aan verdere research and development.” Voor de financiering is I-Cane voornamelijk aangewezen op donaties van maatschappelijke organisaties. Daarnaast doet zij een beroep op de WBSO. “Een zeer welkome aanvulling. Wat ons vooral aanspreekt is de eenvoud, snelheid bij het aanvragen en de stabiliteit. De regeling is goed uit te voeren en toegankelijk voor kleine organisaties zoals de onze. Eisen met betrekking tot de uren- en projectregistratie zijn overzichtelijk en vergen weinig tijd. Een verademing vergeleken met andere regelingen.“

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is de WBSO subsidie? Combineer de WBSO aanvraag met de RDA subsidie! Slechts 5% Vennootschapsbelasting met de innovatiebox
Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten kunt de WBSO aanvragen. Voor andere kosten en uitgaven van R&D-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.