Europese normen voor bio-based producten

WBSO.biz

De Europese Commissie heeft gevraagd of NEN per 1 augustus projectmanager wil zijn van een onderzoeksproject voor Bio-based producten. Met het project wil de EC steun geven aan de normalisatie van bio-based producten. NEN heeft al eerder aan dergelijke programma’s deelgenomen, maar nog nooit als projectmanager.

De normen voor bio-based producten worden op Europees niveau ontwikkeld in CEN/TC 411, waarvan NEN Energiewinning het secretariaat voert. Logisch dus dat NEN betrokken is in dit Zevende Kader Onderzoeksprogramma dat een totale investering van 4 miljoen euro omvat. Minder gebruikelijk is dus dat NEN ook het internationale projectmanagement doet. Dit is echter wel een dienst die NEN al geregeld nationaal heeft aangeboden.

Vier hoofdonderwerpen

Het project, onder het acroniem KBBPPS (Knowledge Based Bio-based Products’ Pre-Standardization), is officieel op 5 juli goedgekeurd en loopt drie jaar. Het betreft een programma met vier hoofdonderwerpen voor bio-based producten:

  • ontwikkeling van methodes voor de bepaling van het biologisch koolstofgehalte;
  • ontwikkeling van methodes voor de bepaling van het totale biogene gehalte;
  • overzicht van drempels ten aanzien van de functionaliteit;
  • verbetering van methodes om bio-afbreekbaarheid te testen.

Partners zijn de universiteiten van Athene, York en Wageningen en verder Nova uit Hürth bij Keulen, OWS uit Gent en ECN in Petten. Verder zijn Amerikaanse, Franse en Nieuw-Zeelandse partijen betrokken en enkele Europese brancheorganisaties. De groep is ook al gestart met de opzet van een consortium voor nieuwe onderzoeksprogramma’s voor de ‘Knowledge Based Bio-Economy’.

Bron: www.duurzaamnieuws.nl

Subsidies voor de ontwikkeling van bio-based producten

De Nederlandse overheid stimuleert het produceren van bio-based producten o.a. via de WBSO-subsidie, RDA-subsidie en Innovatiebox. Veel ondernemers maken gebruik van deze regelingen die zorgen voor een stukje ondersteuning bij het aangaan van ontwikkelingskosten. De innovatiebox is extra interessant. Onder voorwaarden kunnen ondernemers in aanmerking komen voor zeer lage vennootschapsbelasting (5%!!), maar hiervoor zullen de ondernemers eerst WBSO toegewezen moeten krijgen.

Voor meer informatie over de WBSO, RDA en Innovatiebox neemt u contact op met www.wbso.biz  op, via Tel 0570-763764 of [email protected].

45 Procent meer investeringen in energiebesparing en duurzame energie

duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Bron: AgentschapNL

Bedrijven investeerden in 2011 fors meer in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Samen vroegen ze fiscale aftrek aan voor 1,5 miljard euro aan energie-investeringen, dit is 45 procent meer dan in 2010.

Bijna 640 miljoen euro werd uitgegeven aan het opwekken duurzame energie en 820 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen. Dat staat in het jaarverslag van de Energie- Investeringsaftrek (EIA). Agentschap NL ontving in 2011 bijna 16.000 aanvragen voor een fiscaal voordeel, dit is beduidend meer dan voorgaande jaren.

De Energie-Investeringsaftrek (EIA), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stimuleert technische innovaties en groene groei via fiscale voordelen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedraagt in 2011 in totaal 116 miljoen euro. De meeste sectoren hebben in 2011 meer geïnvesteerd, vooral bedrijven in de sectoren energie, industrie, land- & tuinbouw, handel en dienstverlening. Een uitzondering vormen de bedrijven in de bouw & onroerend goed, zij investeerden minder dan in 2010.

Steeds meer gebouwen en processen energie-efficiënter

De meeste aanvragen zijn binnengekomen voor het realiseren van enerzuinige bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld voor warmtepompen, isolatie, energiezuinige verlichting en ventilatie. Ondernemers investeerden het meest in de processen voor het opwekken van duurzame energie, waarbij vooral de hogere investeringsbedragen opvallen in windenergie, bio-energie en zonne-energie. Zij dragen bij aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie.

Flinke CO2-reductie

De investeringen die in 2011 door de EIA zijn ondersteund, leveren naar verwachting een CO2-reductie op van meer dan 1.000 kiloton per jaar en het verbruik van 530 miljoen m3 aardgas wordt voorkomen.

Over de Energie investerings Aftrek

De EIA valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Financiën. Agentschap NL voert in samenwerking met de Belastingdienst de regeling uit. Met de EIA kunnen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten in energiebesparende technieken en duurzame energie aftrekken van de fiscale winst.

Wilt u gebruik maken van de EIA, neemt u dan contact met ons op.

Langer vers en minder milieubelasting met BioBar folies

WBSO.biz

Bron: AgentschapNL

Resin heeft met subsidie van het programma Milieu & Technologie een folie ontwikkeld waarmee voedsel langer houdbaar blijft en dat ook nog eens hoogwaardig gerecycled kan worden. Kunststoffolie met BioBar bespaart de voedingsmiddelenindustrie bovendien verpakkingsmateriaal.

Resin is gevestigd in Enschede en produceert verschillende soorten granulaten voor de kunststofindustrie. Altijd op maat en altijd zo groen mogelijk. ‘Wij zoeken iedere keer weer naar een product met een minimale impact op het milieu. Hoe groener, hoe beter’, legt Piet Kock, bedrijfsleider bij Resin, uit. ‘Daarbij kijken we naar zaken als ingrediënten en de recyclebaarheid.’

Het geheim van BioBar folie zit hem in het gebruik van een en dezelfde polymeer voor alle lagen waaruit de folie is opgebouwd. De basis voor de folie is PP of PE. De middelste laag bevat additieven die voor een zuurstofbarrière zorgen. Vooralsnog heeft BioBar door de toevoeging van nanoklei een zuurstofbarrière van ruim 70% ten opzichte van PP of PE zonder additieven. Uiteindelijk wil Resin naar een zuurstofbarrière van ruim 100% door gebruik te maken van een extra additief; spore van een bepaalde schimmel. De productie van deze sporen is op dit moment de belemmerende factor, maar Resin verwacht in de toekomst grote hoeveelheden te kunnen produceren.

Doordat alle lagen in BioBar uit een en dezelfde polymeer bestaan kun je BioBar hoogwaardiger recyclen dan folies die uit lagen van verschillende polymeren bestaan. Deze laatste soort folies delamineert bij hergebruik, waardoor de toepassingen na hergebruik beperkt zijn. BioBar kan in principe weer tot folie gerecycled worden. Niet alleen is de folie hoogwaardig te recyclen, door de hoge zuurstofbarrière blijven voedingsmiddelen langer houdbaar. En dat zorgt weer voor minder voedselverspilling. Ook aan het begin van de keten is er winst. De meeste folies bestaan uit vijf of meer lagen. Om een folie uit meerdere lagen te produceren heb je net zoveel extruders nodig als dat je lagen in je folie hebt. Biobar bestaat uit maar drie lagen. Je bespaart dus niet alleen op grondstof, je bespaart ook nog eens op dure machines die een hoop energie verbruiken.

Meer subsidiemogelijkheden

Bent u ook met innovatieve ontwikkelingen bezig op het gebied van bijvoorbeeld polymeren, energiebesparing of andere werkgebieden, neem dan contact met ons op! U kunt interessante subsidies ontvangen op zowel de ontwikkeling van prototypes, onderzoek naar de technische haalbaarheid et cetera. Mocht u al iets ontwikkeld hebben, dan is er een kans dat u bovendien geen 20% of 25% vennootschapsbelasting hoeft te betalen, maar slechts 5% dankzij de innovatiebox. Neem contact op via [email protected].

Nieuw in 2012! Research en Development Aftrek

Per 1 januari 2012 is de fiscale regeling Research & Development Aftrek (RDA) gestart. RDA stimuleert innovatie en R&D door het Nederlandse bedrijfsleven. Ook kleine bedrijven kunnen eenvoudig gebruik maken van de belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en innovatie.

De regeling is zo vormgegeven dat ondernemers hiervoor geringe administratiekosten hoeven te maken. Dat blijkt uit de uitwerking van Research & Development-regeling (RDA) die 16 december 2011 door de ministerraad is vastgesteld.

MKB motor van onze economie

“We hebben het zo simpel gemaakt dat ondernemers het geld voor de accountant of belastingadviseur in hun zak kunnen houden”, zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). “Het is erg belangrijk dat ook kleine ondernemingen hiervan kunnen profiteren. Veel innovaties komen van starters en kleine bedrijven. Het MKB is de motor van onze economie.”

WBSO en RDA

De RDA is gericht op kosten en uitgaven die betrekking hebben activiteiten die in aanmerking komen voor de WBSO. U kunt alleen een RDA-aanvraag indienen indien u beschikt over een WBSO-verklaring.

Met RDA wordt het percentage van de extra aftrek in 2012 voorzien op 40%. In de vennootschapsbelasting levert dit – bij een tarief van 25% – een netto voordeel op van 10%.

Ondernemers die gebruik maken van de WBSO-regeling en een geringe S&O-inspanning (minder dan 150 uur per maand) hebben, kunnen gebruik maken van een vaste aftrek van € 15 per S&O-uur.

Indienen van RDA-aanvragen kan vanaf 1 mei 2012

WBSO-aanvragen met een startdatum voor 1 juli 2012 komen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 voor de RDA in aanmerking. Deze aanvragers krijgen van AgentschapNL de mogelijkheid om alsnog een RDA-aanvraag in te dienen. Bij nieuwe WBSO-aanvragen die een startdatum hebben vanaf 1 juli 2012 kunt u tegelijkertijd een RDA-aanvraag indienen. Deze gecombineerde aanvragen voor de WBSO en RDA kunnen pas vanaf 1 mei 2012 worden ingediend.

De RDA is een belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid. Naast minder belasting voor vernieuwende ondernemers, komt er meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers, worden onnodige regels afgeschaft en er komt een diplomatieke lobby voor onze bedrijven in het buitenland.

Bron: AgentschapNL

Meer informatie

Wilt u meer u weten over deze regeling? Neemt u dan de informatie op onze website door of neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Noord-Nederland: NIOF- en HRM+-subsidie ook in 2011

07-01-2011 – SNN – Ondernemen en investeren

MKB-ondernemers in de de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen ook in 2011 subsidie aanvragen via de regeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF). Dat meldt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op zijn website.

NIOF
Via de NIOF kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van innovatie en vernieuwing. Er is subsidie beschikbaar voor onder andere ontwikkelingsprojecten, het in dienst nemen van kennisdragers voor onderzoeksprojecten en deelneming aan buitenlandse beurzen. Voor 2011 is een budget van 12,6 miljoen euro beschikbaar. De regeling blijft in 2011 in eerste instantie in ongewijzigde vorm bestaan. SNN zal begin 2011 bekijken of er nog wijzigingen in de regeling worden doorgevoerd.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het SNN.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682